5 PUŁK INŻYNIERYJNY (JW. 2901) 70

Transkrypt

5 PUŁK INŻYNIERYJNY (JW. 2901) 70
5 PUŁK INŻYNIERYJNY (JW. 2901)
70-727 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39
poszukuje kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych na określone
stanowiska służbowe:
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na powyższe stanowiska
służbowe prowadzone będą w JW. w każdą środę w godz. 08:00 – 12:00
(stawiennictwo godz. 08:00)
W dniu kwalifikacji kandydaci powinni posiadać:
życiorys;
książeczkę wojskową oraz dowód osobisty;
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie);
zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
z wychowania fizycznego;
 strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.




Żołnierze rezerwy zainteresowani powyższą ofertą, a będący na ewidencji
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku, proszeni są w pierwszej kolejności
o kontakt osobisty (pokój nr 1) lub telefoniczny (tel. 261 474 720) w celu udzielenia
szczegółowych informacji.