Karta Porównawcza “Karta porównawcza” (KP) jest

Komentarze

Transkrypt

Karta Porównawcza “Karta porównawcza” (KP) jest
Karta Porównawcza
“Karta porównawcza” (KP) jest jednostronicowym arkuszem kalkulacyjnym, który na
podstawie Twojej własnej opinii ocenia (w 100-punktowej skali) każdy dom lub
mieszkanie, którego kupno bierzesz pod uwagę. Umożliwia on spójną i sprawiedliwą
ocenę wszystkich rozważanych nieruchomości. KP ma cztery kolumny, które
powinny być wypełniane w sposób opisany poniżej. Prosimy zwrócić uwagę, że
wyróżnione kolorem miejsca KP oznaczają komórki, gdzie wpis powinien /może
zostać dokonany. Nie wyróżnione miejsca oznaczają dane wpisane z góry lub
automatycznie kalkulowane. Karta Porównawcza oraz Przykład znajdują się w
poszczególnych zakładkach tego samego arkusza kalkulacyjnego.
CZYNNIKI – wymieniliśmy listę 12 czynników, które z naszego doświadczenia,
wydają się być najistotniejsze dla nabywców domów /mieszkań. Każdy z Czynników
(napisanych DRUKOWANYMI LITERAMI) posiada pod spodem krótki opis
elementów, które powinny być w tym punkcie ocenione. Czynniki są wymienione w
kolejności alfabetycznej, bez jakiejkolwiek sugestii ważności. Dodatkowo, na
wypadek gdybyśmy nie uwzględnili jakiegoś Czynnika, który może mieć wpływ na
Twoją decyzję, zostawiliśmy miejsce dla Ciebie na wpisanie własnych Czynników.
OCENA WARTOŚCI (pkt.12) - właśnie tutaj, jest miejsce na zastanowienie się nad
pytaniem „co otrzymuję za cenę, którą mam zapłacić?”. Rozumiemy, że większość
klientów uważa „Cenę” za jeden z najważniejszych Czynników. Aby Ocena była
obiektywna radzimy porównanie ceny do wszystkich pozostałych czynników w KP.
WAGA – w tym miejscu należy podjąć decyzję o ważności każdego z Czynników.
Każdą Wagę wyrażamy jako wartość procentową. Przykładowo, jeśli ocenisz
„Lokalizację” na 9% Wagi a „Ochronę i Bezpieczeństwo” na 18%, mówisz, że
„Ochrona i Bezpieczeństwo” jest dla Ciebie dwa razy ważniejsza niż „Lokalizacja”
przy podejmowaniu decyzji. Suma Wag powinna być równa 100%. W wersji Excel
naszej KP suma wyliczana jest automatycznie i można ją sprawdzić na dole kolumny
Waga.
PUNKTY - w tej kolumnie oceniasz na ile każdy z czynników spełnia Twoje
oczekiwania i potrzeby. Użyliśmy skali od 1 do 10, gdzie 10 jest oceną najwyższą.
Innymi słowy, 10 punktów za „Udogodnienia” oznacza, że jesteś przekonany, iż ten
dom /mieszkanie całkowicie spełnia Twoje oczekiwania w zakresie tego czynnika, że
sklepy, szkoły, miejsca rekreacji i inne usługi są łatwo dostępne, w dużej ilości i
zadowalającej Cię jakości.
WYNIK – ta kolumna zostaje automatycznie podsumowana (w wersji Excel). Jeśli
używasz wersji drukowanej należy po prostu pomnożyć Punkty przez Wagę, aby
otrzymać Wynik dla każdego Czynnika. Następnie Wyniki wszystkich Czynników
trzeba do siebie dodać i podsumować na dole kolumny, by otrzymać ostateczną
ocenę danego projektu mieszkaniowego. Jeśli byłeś sprawiedliwy w przydzielaniu
Punktów i użyłeś takich samych Czynników i Wagi dla każdego domu /mieszkania,
które bierzesz pod uwagę, powinieneś mieć miarodajne porównanie produktu do
produktu.
„Przykład”
W załączonej wersji Excel naszej KP znajduje się arkusz kalkulacyjny zatytułowany
„Przykład”. Jest to przykład hipotetycznej KP wypełnionej przez hipotetycznego
klienta dla hipotetycznej nieruchomości nazwanej Pleasantville. W tym przykładzie
klient dopisał dwa dodatkowe Czynniki – „Szkoły” i „Dogodne Terminy Płatności”.
„Szkoły” zostały dodane, mimo iż są wymienione w „Udogodnieniach”, ponieważ
klientowi wyjątkowo zależy na bliskości placówek edukacyjnych. Dodanie
„Dogodnych Terminów Płatności” odzwierciedla kolejny istotny dla klienta element, a
mianowicie dostęp do jego funduszy przez dłuższy okres czasu (zamiast dokonania
jednokrotnej płatności, klient woli płacić w ratach i stopniowo uwalniać środki
finansowe).
Klient przydzielił Wagi tak, by odzwierciedlały ważność każdego z Czynników
podczas procesu podejmowania decyzji. W tym przypadku dwa najważniejsze
Czynniki to „Ocena Wartości” i „Lokalizacja”. Następnie klient rozdzielił Punkty dla
pozostałych Czynników. Pleasantville, przynajmniej według tego klienta, oferuje
dobrą ochronę, porządną lokalizację i doskonałe media. Wygląda jednak na to, że
sprzedawca raczej sztywno podchodzi do oczekiwań związanych z terminami
płatności. W rezultacie pojedyncze Wyniki zostały zsumowane i oceniły Pleasantville
na Sumę ostateczną 63.9. Jeśli Wyniki wszystkich pozostałych rozważanych opcji
mieszkaniowych są niższe niż 63.9, wtedy klient powinien potraktować Pleasantville
jako główny wybór. Jeżeli jednak Wyniki innych domów /mieszkań są równe lub
podobne temu wynikowi, wtedy należy wziąć pod uwagę wpływ innych rzeczy...
Kiedy Powinniśmy Podążać Za Sercem...
Możliwe, że po męczących poszukiwaniach i pilnym wypełnianiu KP okaże się, że
mimo iż znacznie zawęziłeś ilość opcji branych pod uwagę, nadal masz więcej niż
jeden dom lub mieszkanie z podobnym Wynikiem. No cóż, punktacja pomaga, ale
jest jedynie częścią równania. W tej właśnie chwili należy podążyć za głosem serca.
Twój dom musi być oazą zapewniającą Ci komfort, radość i spokój. Tak więc, jeśli
któreś z miejsc podobało Ci się bardziej niż pozostałe, poruszyło Cię, wydało się
magiczne, być może właśnie na nie powinieneś się zdecydować.

Podobne dokumenty