Pobierz - Publio

Transkrypt

Pobierz - Publio
Spis treści
W numerze
Diarystyczna żenada-żenad
Numer 2 (209)
Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki
Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg
Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń
Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman,
Paweł Waszczyk
Stale współpracują: Janusz Drzewucki,
Joanna Habiera, Jarosław Górski,
Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski,
Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz,
Lech Mergler, Wanda Morawiecka,
Tomasz Nowak, Urszula Pawlik, Bożena Rytel,
Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert
Reklama: Ewa Tenderenda-Ożóg
Sekretariat: Ewa Zając
Kolportaż: Elżbieta Habiera
Prenumerata: Ewa Zając
Adres redakcji: 00-048 Warszawa,
Mazowiecka 6/8 pok. 416,
tel.: 828 36 31,
tel./fax (22) 827 93 50
Internet: www.rynek-ksiazki.pl,
e-mail: [email protected]
facebook.com/magazynliteracki
http://issuu.com/magazynliteracki
W lutowym numerze Krzysztof Masłoń przygląda się współczesnej memuarystyce polskiej. Przed nie tak znów zamierzchłymi laty, publikacja jakichkolwiek dzienników stawała się wydarzeniem, jeśli nie literackim, to przynajmniej towarzyskim. Dość powszechnie
uważano również, że każdy taki dziennik stawał się istotnym faktem politycznym. W dobie
cenzury oczywiste było bowiem, że do dzienników trafiały te zapiski diarystów, które nie
miały szans na zaistnienie w legalnie wydawanych i dystrybuowanych książkach. Oczywiście, jednym pisarzom wolno było więcej, innym mniej, a jeszcze inni o publikacji swych
dzienników mogli jedynie marzyć. Toteż pisali je raczej do szuflady niż z myślą o konkretnym czytelniku. Po cenzurze, na szczęście, pozostały jedynie bynajmniej nie sentymentalne wspomnienia, a w związku z tym dzienników przybywa. I tych spisywanych dawno
temu a wydanych dopiero teraz, ale i tych powstałych – jak okazuje się – ledwie wczoraj.
Niestety, większość z nich rozczarowuje, i to bardzo. A niekiedy chodzi o bardzo duże nazwiska. 18-20
Katedra wiedzy niepotrzebnej
Zachęcamy do lektury wywiadu z Mariuszem
Urbankiem, autorem książki „Tuwim. Wylękniony bluźnierca”: Nikt nie miał wątpliwości, że oto
narodził się twórca na miarę Adama Mickiewicza; reformator polszczyzny, książę poetów, jak
szybko zaczęto o nim pisać. A do Polskiej Akademii Literatury nie przyjmowano go z dwóch
powodów – pierwszym było pochodzenie. Prasa
Narodowej Demokracji odmawiała mu prawa do
nazywania się poetą polskim, więc bano się, że
odium „żydowskości” spadnie także na PAL. Ale
nawet ci, którzy mówili o nim: Żyd, przyznawali – genialny poeta. A drugi powód, chyba
istotniejszy, to sukces i sława, którą Tuwim się cieszył. Przekonanie, że dzieła wybitne muszą być nudne, pokutowało i wtedy, i dziś. Żeby daleko nie szukać, wystarczy spojrzeć na
listę laureatów literackiego Nobla. Ilu brakuje na niej pisarzy naprawdę wielkich, ale także
powszechnie czytanych, a ilu jest takich, o których nikt nie będzie za dziesięć lat pamiętał.
Z PAL było podobnie. Sporo nazwisk akademików mówi dziś cokolwiek wyłącznie literaturoznawcom. 21-23
Łamanie: TYPO 2
Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416
Prezes zarządu:
Łukasz Gołębiewski
Książki miesiąca
„Poza krawędź świata” Laurence’a Bergreena i „Magdulka i cały świat” Roberta Jarockiego i Witolda Kieżuna 28
„Światło i dźwięk” Lecha Jęczmyka i „Droga do Justyny Kowalczyk” Daniela Ludwińskiego 29
Prenumerata:
1) Redakcja: tel. (22) 827 93 50,
fax (22) 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma
2) Garmond Press Kraków:
www.garmond.com.pl
3) Kolporter S.A.: www.kolporter.com.pl
4) Prenumerata realizowana przez RUCH S.A:
Zamówienia na prenumeratę w wersji
papierowej i na e-wydania można składać
bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne
pytania prosimy kierować na adres e-mail:
[email protected] lub kontaktując się
z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta
pod numerem: 801 800 803 lub 22 7175959
– czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt
połączenia wg taryfy operatora.
2
b i b l i o t e k a
a n a l i z
Proponujemy także
Wydarzenia 6-11 • Fotoreportaż z gali wręczenia Nagród „Magazynu Literackiego
KSIĄŻKI” 12-13 • Bestsellery 14-16 • Co czytają inni 24 • Między wierszami 25 • Na-molny książkowiec 26 • Koszyk na żydowską nutę 27 • Felieton Marka Ławrynowicza 32 • Recenzje 30-44
p r z e d s t a w i a
•
k s i ą ż k i
•
l u t y
2 0 1 4

Podobne dokumenty