Wiślański e-Urząd. Mod

Transkrypt

Wiślański e-Urząd. Mod
„Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle
celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
RGŚ.042.3.3.2013.PJ
Wisła, dnia 06 marca 2013 roku
Zestawienie złożonych ofert w zapytaniu ofertowym
Świadczenie usługi zarządzania projektem pn. „Wiślański e-Urząd.
Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem
wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa”
Lp.
Oferent
1
TechMaster Monika Stasica
2
Firma Usługowo Konsultingowa
INFOGIS Wojciech Matela
Siedziba
ul. Kabaty 2
34-300 Żywiec
ul. Zachodnia 47 A
43-210 Kobiór
Cena ofertowa
brutto [PLN]
29.151,00
30.750,00