HARMONOGRAM do ZARZĄDZENIA BURMISTRZA nr 31/2013

Transkrypt

HARMONOGRAM do ZARZĄDZENIA BURMISTRZA nr 31/2013
HARMONOGRAM
do ZARZĄDZENIA BURMISTRZA nr 31/2013
dyżurów pracowników Urzędu Miejskiego w Wyszkowie na okoliczność wprowadzenia
pogotowia przeciwpowodziowego
L.p.
1.
Imię i Nazwisko
Dariusz Kądziela
Data
pełnienia
dyżuru
5.02.2013
Godz. pełnienia
dyżuru
Uwagi
8.15-16.00
29/ 7437744
2. Pracownicy Straży Miejskiej
5.02.2013
16.00-20.00
601339482
3. Pracownicy Straży Miejskiej
6.02.2013
601339482
4.
6.02.2013
7.00-08.00
16.00-20.00
8.00-16.00
7.00-08.00
16.00-20.00
8.00-16.00
601339482
601339482
8.02.2013
7.00-08.00
16.00-20.00
8.00-16.00
9. Pracownicy Straży Miejskiej
9.02.2013
7.00-20.00
601339482
10. Pracownicy Straży Miejskiej
10.02.2013
7.00-20.00
601339482
11. Pracownicy Straży Miejskiej
11.02.2013
601339482
12.
11.02.2013
7.00-08.00
16.00-20.00
8.00-16.00
7.00-08.00
16.00-20.00
8.00-16.00
601339482
7.00-08.00
16.00-20.00
8.00-16.00
601339482
Krzysztof Augustynik
5. Pracownicy Straży Miejskiej
7.02.2013
6.
7.02.2013
Robert Augustyniak
7. Pracownicy Straży Miejskiej
8.
Zdzisław Mikołajczyk
Robert Garbarczyk
13. Pracownicy Straży Miejskiej
14.
Leszek Marszał
8.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
15. Pracownicy Straży Miejskiej
13.02.2013
16.
13.02.2013
Mariusz Kowalczyk
29/ 7437744
29/ 7437741
29/ 7437748
29/ 7437763
29/ 7437741
29/ 7437716
Pomiaru poziomu wody w rzece Bug dokonują pracownicy Straży Miejskiej dwa razy na
dobę na godz. 7:00- 7:30 oraz 19:00-19:30 i meldunek o stanie poziomu wody na rzece Bug
przekazują na telefon dyżurny Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie (29) 742-54-21 do
22.