Generuj PDF

Transkrypt

Generuj PDF
Biuletyn Informacji Publicznej
Źródło:
http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/kontrole-i-audyt/kontrole/9147,Kontrola-dzialalnosci-Pani-Joanny-Marzec-tlumacza-przysiegleg
o-jezyka-niemieckie.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:51
Kontrola działalności Pani Joanny Marzec – tłumacza
przysięgłego języka niemieckiego
Pani Joanna Marzec – tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Podmiot kontrolujący:
Data kontroli: 13.02.2015
Zakres kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez tłumacza przysięgłego repertorium, zgodnie z wymogami
zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.) oraz
sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15
ww. ustawy.
Załączniki do strony
Wystąpienie pokontrolne 115.14 KB Data publikacji 12.05.2015 11:00
Metryka strony
Data publikacji 12.05.2015
Data modyfikacji 12.05.2015Rejestr zmian
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor: Katarzyna Rabajczyk – inspektor wojewódzki