Regulamin-SC141 - ZHP Chorągiew Krakowska

Transkrypt

Regulamin-SC141 - ZHP Chorągiew Krakowska
Scout Cup 2014
III Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski
Regulamin turnieju
III Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski
Chorągiew Krakowska ZHP
2
www.scoutcup.krakowska.zhp.pl
§ 1 WSTĘP
Serdecznie zapraszamy do serca Małopolski – Krakowa, na III edycję naszego
harcerskiego Turnieju, zorganizowanego przez ZHP Chorągiew Krakowską.
Turniej ma na celu międzynarodową integrację między Skautami z całej Europy
oraz szerzenie rozwoju fizycznego w środowiskach harcerskich. W rozgrywkach
mogą wziąć udział zespoły z wszelkich europejskich organizacji skautowych oraz
wszystkich polskich organizacji harcerskich.
§ 2 INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem turnieju jest ZHP Chorągiew Krakowska.
Adres: ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
NIP: 676-234-15-99
2. Turniej odbędzie się na obiektach sportowych Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 (ZSOI nr 3) im. Juliana
Aleksandrowicza w Krakowie, ul. Strąkowa 3A, 30-410 Kraków. (koło os.
Ruczaj).
3. Termin rozgrywek: 09 – 11.05.2014 roku
§ 3 UCZESTNICY TURNIEJU
1. Mecze będą rozgrywane w czterech kategoriach:
I - Urodzeni od 01.01.2001r. do 31.12.2003r.
II - Urodzeni od 01.01.1998r. do 31.12.2000r.
III - Urodzeni 31.12.1997r. i wcześniej – tzw. OPEN
IV - Zespoły żeńskie
2. Dopuszcza się możliwość gry osoby młodszej w starszej kategorii wiekowej.
3. Sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna pod groźbą dyskwalifikacji zespołu.
4. Jedna osoba może grać tylko w jednej drużynie w danej kategorii.
5. Regulamin nie przewiduje zespołów mieszanych płciowo.
6. W turnieju mogą wziąć udział tylko i wyłącznie zespoły harcerskie i
skautowe.
§ 4 ZAKWATEROWANIE
1. Wszystkie zespoły zostają zakwaterowane w ZSOI nr 3 w Krakowie w salach
lekcyjnych – nocleg w warunkach biwakowych (uczestnicy potrzebują
karimatę i swój śpiwór).
2. Szkoła posiada prysznice.
3. Organizatorzy zapewniają gorący posiłek w sobotę oraz wrzątek.
§ 5 ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25.04.2014 r.
2. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej turnieju www.scoutcup.krakowska.zhp.pl
III Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski
Chorągiew Krakowska ZHP
3
www.scoutcup.krakowska.zhp.pl
3. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres
[email protected] oraz wydrukować i zabrać ze sobą w celu
okazania przy zakwaterowaniu.
4. Wpisowe na turniej wynosi 50 zł od całej drużyny, niezależnie od ilości
zawodników
w zespole, płatne do 30.04.2014r., na konto 60 8591 0007 0020 0055 2365
0007 lub gotówką w kasie ZHP Chorągwi Krakowskiej ul. Karmelicka 31, 31131 Kraków, 2 piętro.
W przypadku zespołów zagranicznych, dopuszcza się możliwość wpłacenia
wpisowego
w dniu przyjazdu.
5. Zespoły meldujące się na miejscu muszą posiadać:
• wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy
• pisemną zgodę Komendanta Hufca na udział w turnieju
• osoby niepełnoletnie pisemną zgodę na udział w turnieju i oświadczenie o
stanie zdrowia dziecka podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna
• ubezpieczenie NNW
• dokument potwierdzający uiszczenie opłaty – wpisowego
• śpiwory i karimaty
• własne wyżywienie
• obuwie zamienne
6. Zespoły poniżej 18 roku życia muszą mieć pełnoletniego opiekuna.
Opiekunem zespołu musi być instruktor danego środowiska harcerskiego
/skautowego.
7. W przypadku pełnoletnich zespołów opiekunem może być kapitan drużyny.
8. Zameldowania zespołów w ZSOI nr 3 w Krakowie prosimy dokonywać w dn.
09.05.2013r. w godzinach od 16.00 do 19.00.
9. Zespoły pochodzące z Krakowa proszone są o przybycie w godzinach od 16.00
do 17.30.
10. Maksymalna ilość zespołów zgłoszonych do Turnieju wynosi 40, niezależnie
od kategorii. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 6 ZASADY ROZGRYWEK
1. Turniej w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, będzie rozgrywany
systemem pucharowym lub „każdy z każdym”
Mecze będą rozgrywane na odkrytym boisku – Orliku – o wymiarach
62m na 30m
Do rozgrywek zapraszamy zespoły w kategoriach I, II i IV: 8 osobowe
(bramkarz + 7 w polu), w kategorii III (OPEN): 7 osobowe (bramkarz
+ 6 w polu)
W drużynie może być maksymalnie trzech rezerwowych
Zespoły powinny posiadać obuwie sportowe (halówki lub żwirówki).
Ze względu na charakter nawierzchni używanie korków jest
zabronione pod groźbą dyskwalifikacji.
Każda drużyna jest zobowiązana do posiadania swoich identycznych
koszulek. W przypadku zespołów o takim samym kolorze, jedna
z grających drużyn otrzyma znaczniki treningowe na czas meczu
od organizatora.
III Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski
Chorągiew Krakowska ZHP
www.scoutcup.krakowska.zhp.pl
4
Każdy zespół jest zobowiązany do przeprowadzenia rozgrzewki dla
siebie przed rozpoczęciem meczu.
Mecz trwa 20 min bez przerwy. Mecz finałowy trwa 2x15 min z
przerwą 3 min i zmianą stron.
Mecze w kategorii IV (żeńskiej) rozgrywane są pod warunkiem
zgłoszenia co najmniej 2 zespołów.
2. W fazie grupowej obowiązuje następująca punktacja:
- wygrana = 3pkt
- remis = 1pkt
- przegrana = 0pkt
3. W przypadku remisu punktowego w fazie grupowej o awansie decydować będą
kolejno:
- wynik bezpośredniego spotkania
- różnica bramek
- większa ilość strzelonych bramek
- seria rzutów karnych (po 5)
4. W kolejnych fazach turnieju po wyjściu z grupy, o awansie będzie przesądzał
wynik danego meczu.
5. W przypadku remisu, będą zarządzone rzuty karne w ilości 5.
6. Za niestawienie się na mecz do 10 min drużyna otrzymuje walkower
równoznacznyz przyznaniem przeciwnej drużynie 3 pkt w fazie grupowej lub
awansu w fazie pucharowej.
7. W turnieju nagradzane są wszystkie zespoły.
8. W turnieju przyznawane są nagrody indywidualne we wszystkich kategoriach:
- króla strzelców
- najlepszego bramkarza
- nagroda fair play
9. Podczas meczów obowiązują kary zarządzone przez sędziego danego spotkania:
-3-minutowe wykluczenia i czerwone kartki.
- otrzymanie czerwonej kartki jest równoznaczne z pauzowaniem jednej kolejki
w następnym meczu
- minimalna liczba graczy podczas meczu aby ten nie został oddany walkowerem
musi wynosić co najmniej 5.
10.
W przypadku zawodników z pola, w trakcie meczu można dokonywać lotnych
zmian bez ograniczeń, przy czym zawodnik schodzący musi przekroczyć linię
boczną i opuścić boisko przed wejściem zawodnika wchodzącego. Zmian
dokonuje się w wyznaczonej strefie.
11. W przypadku bramkarza, zmiany można dokonać tylko podczas przerwy
w grze.
12.
Niestosowanie się do zasad, dotyczących zmian, grozi wykluczeniem
zawodnika na 3 minuty.
13.
Losowanie zespołów do poszczególnych grup odbędzie się 09.05.2014r
(piątek ) godz. 21.00. W momencie losowania poznawana też będzie „drabinka”
całego turnieju.
III Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski
Chorągiew Krakowska ZHP
5
www.scoutcup.krakowska.zhp.pl
§ 7 OBSŁUGA TURNIEJU
1. Mecze będzie prowadził 1 sędzia na boisku. Nad regulaminowym przebiegiem
spotkania czuwać będzie koordynator, zapewniony przez organizatorów.
2. Nad bezpieczeństwem medycznym czuwać będzie Harcerska Służba Ratownicza.
3. Porządek w czasie turnieju oraz rozgrywanych meczy zapewni Harcerska Służba
Porządkowa.
§ 8 ELIMINACJA Z ROZGRYWEK
1. Zespół który odpadł w pierwszej fazie turnieju musi zostać do końca imprezy
w celu uczestnictwa w uroczystej ceremonii zakończenia.
2. Zespoły wyeliminowane z rozgrywek mogą opuścić miejsce zakwaterowania
i udać się pozwiedzać miasto tylko i wyłącznie pod
opieką swojego opiekuna
/ instruktora po zgłoszeniu tego organizatorowi!
3. Patrol powinien wrócić na miejsce zakwaterowania do godz. 22.00 oraz się
zameldować.
4. Każdy zespół musi obowiązkowo posiadać obuwie zamienne do chodzenia po
szkole i treningów na hali.
§ 9 PLAN IMPREZY
09.05.2014
- 16.00 – 19.00 – przyjazd i zameldowanie patroli na miejscu zakwaterowania w
ZSOI nr 3w Krakowie
- 21.00 – gala otwarcia turnieju oraz losowanie zgłoszonych zespołów do
poszczególnych grup turnieju
10.05.2014
- 07.30 – pobudka
- 09.00 – 20:30 – rozgrywki turniejowe
- 13:00 – 14:30 – przerwa obiadowa
11.05.2014
- 07.30 – pobudka
- 09.00 – rozpoczęcie serii finałowej turnieju
- 14:00 – uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
III Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski
Chorągiew Krakowska ZHP
6
www.scoutcup.krakowska.zhp.pl
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W całym turnieju oraz przez wszystkie trzy dni od zgłoszenia się na miejscu do
opuszczenia zakwaterowania obowiązuje zasada FAIR PLAY, PRAWO
HARCERSKIE oraz REGULAMIN.
2. Za nie przestrzeganie zasad, prawa, oraz regulaminu organizator ma prawo
zdyskwalifikować danego zawodnika, opiekuna lub cały zespół z turnieju!
3. Zespoły są zobowiązane do przestrzegania regulaminu który będą podpisywać
podczas zameldowania na miejscu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
III Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski
Chorągiew Krakowska ZHP
7
www.scoutcup.krakowska.zhp.pl
III Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski
Chorągiew Krakowska ZHP
8
www.scoutcup.krakowska.zhp.pl