Płyta dachowa – TD5 -50

Transkrypt

Płyta dachowa – TD5 -50
Gr. III
kol.
ciemne
Gr. II
kol.
jasne
Gr. I
kol. b.
jasne
Gr. III
kol.
ciemne
Gr. II
kol.
jasne
Gr. I
kol. b.
jasne
Gr. III
kol.
ciemne
Gr. II
kol.
jasne
Gr. I
kol. b.
jasne
Grupa
kolorów
odrywanie
dociskanie
odrywanie
dociskanie
odrywanie
dociskanie
odrywanie
dociskanie
odrywanie
dociskanie
odrywanie
dociskanie
odrywanie
dociskanie
odrywanie
dociskanie
odrywanie
dociskanie
2,62
3,73
2,62
6,78
2,62
3,73
2,62
6,73
2,62
3,73
2,59
6,66
3,99
3,44
3,99
6,78
3,99
3,44
3,99
6,73
3,99
3,44
3,99
6,66
4,28
3,44
4,28
6,78
4,28
3,44
4,28
6,73
4,28
3,44
4,28
6,66
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
2,1
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
SGU
SGN
Warunki
obcienia
Płyta dachowa – TD5 -50
3,27
2,96
3,27
4,89
3,27
2,96
3,27
4,85
3,27
2,96
3,27
4,79
3,04
2,96
3,04
4,89
3,04
2,96
3,04
4,85
3,04
2,96
3,04
4,79
1,97
2,50
2,00
4,89
1,97
2,50
2,00
4,85
1,97
2,50
1,83
4,79
2,4
2,59
2,60
2,59
3,70
2,59
2,60
2,59
3,67
2,59
2,60
2,59
3,62
2,41
2,60
2,41
3,70
2,41
2,60
2,41
3,67
2,41
2,60
2,41
3,62
1,45
1,70
1,57
3,70
1,45
1,70
1,52
3,67
1,45
1,70
1,32
3,62
2,7
2,11
2,32
2,11
2,90
2,11
2,32
2,11
2,87
2,11
2,32
2,11
2,84
1,96
2,03
1,96
2,90
1,96
2,03
1,96
2,87
1,96
2,03
1,96
2,84
1,09
1,16
1,27
2,90
1,09
1,16
1,15
2,87
1,09
1,16
0,83
2,84
3,0
1,75
1,54
1,75
2,34
1,75
1,54
1,75
1,54
1,75
1,54
1,73
2,29
1,63
1,28
1,63
2,34
1,63
1,28
1,63
1,28
1,63
1,28
1,61
2,29
0,78
0,78
1,00
2,34
0,78
0,78
0,89
0,78
0,78
0,78
0,47
2,29
3,3
1,47
1,10
1,47
1,93
1,47
1,10
1,47
1,91
1,47
1,10
1,43
1,88
1,38
0,76
1,38
1,93
1,38
0,76
1,38
1,91
1,38
0,76
1,34
1,88
0,50
0,50
0,79
1,93
0,50
0,50
0,64
1,91
0,50
0,50
0,22
1,88
3,6
0,80
0,46
0,81
1,04
0,80
0,46
0,81
1,03
0,80
0,46
0,75
1,01
0,76
0,23
0,77
1,04
0,76
0,23
0,77
1,03
0,76
0,23
0,71
1,01
1,01
0,08
1,03
0,28
1,04
4,8
0,69
0,41
0,71
0,91
0,69
0,41
0,71
0,90
0,69
0,41
0,64
0,89
0,66
0,20
0,68
0,91
0,66
0,20
0,68
0,90
0,66
0,20
0,61
0,89
0,89
0,01
0,90
0,20
0,91
5,1
0,60
0,29
0,63
0,81
0,60
0,29
0,63
0,80
0,60
0,29
0,56
0,79
0,57
0,18
0,60
0,81
0,57
0,18
0,60
0,80
0,57
0,18
0,53
0,79
0,79
0,80
0,14
0,81
5,4
Obcienie kN/m2 w zalenoci od rozpitoci
3,9
4,2
4,5
układ jednoprzĊsłowy
0,30
0,16
0,05
0,30
0,16
0,05
0,63
0,51
0,38
1,62
1,38
1,19
0,30
0,16
0,05
0,30
0,16
0,05
0,43
0,28
0,16
1,60
1,36
1,18
0,30
0,16
0,05
0,30
0,16
0,05
0,05
1,58
1,35
1,16
układ dwuprzĊsłowy
1,17
1,01
0,88
0,60
0,48
0,32
1,17
1,01
0,89
1,62
1,38
1,19
1,17
1,01
0,88
0,60
0,48
0,32
1,17
1,01
0,89
1,60
1,36
1,18
1,17
1,01
0,88
0,60
0,48
0,32
1,12
0,95
0,82
1,58
1,35
1,16
układ trzyprzĊsłowy
1,24
1,08
0,93
0,90
0,63
0,52
1,24
1,08
0,93
1,62
1,38
1,19
1,24
1,08
0,93
0,90
0,63
0,52
1,24
1,08
0,93
1,60
1,36
1,18
1,24
1,08
0,93
0,90
0,63
0,52
1,19
1,01
0,87
1,58
1,35
1,16
0,53
0,26
0,55
0,72
0,53
0,26
0,55
0,71
0,53
0,26
0,49
0,70
0,50
0,12
0,53
0,72
0,50
0,12
0,52
0,71
0,50
0,12
0,46
0,70
0,70
0,71
0,09
0,72
5,7
0,47
0,21
0,49
0,65
0,47
0,21
0,48
0,64
0,47
0,21
0,43
0,63
0,45
0,10
0,47
0,65
0,45
0,10
0,46
0,64
0,45
0,10
0,41
0,59
0,63
0,64
0,05
0,65
6,0
0,41
0,19
0,44
0,59
0,41
0,19
0,43
0,58
0,41
0,19
0,37
0,57
0,39
0,09
0,42
0,59
0,39
0,09
0,41
0,58
0,39
0,09
0,36
0,53
0,57
0,58
0,02
0,59
6,3
0,36
0,14
0,39
0,53
0,36
0,14
0,38
0,53
0,36
0,14
0,33
0,52
0,35
0,08
0,38
0,53
0,35
0,08
0,37
0,53
0,35
0,08
0,32
0,45
0,52
0,53
0,53
6,6
0,32
0,13
0,35
0,49
0,32
0,13
0,34
0,48
0,32
0,13
0,29
0,47
0,31
0,07
0,34
0,49
0,31
0,07
0,33
0,48
0,31
0,07
0,28
0,41
0,47
0,48
0,49
6,9
0,29
0,12
0,32
0,44
0,29
0,12
0,30
0,44
0,29
0,12
0,25
0,43
0,28
0,06
0,31
0,44
0,28
0,06
0,29
0,44
0,28
0,06
0,24
0,35
0,43
0,44
0,44
7,2

Podobne dokumenty