Zasada zachowania energii mechanicznej

Transkrypt

Zasada zachowania energii mechanicznej
Temat: Zasada zachowania energii.
(około pół strony na rysunek )
Zasada zachowania energii mechanicznej:
W układzie izolowanym całkowita energia mechaniczna pozostaje stała, mogą zmieniać się jej rodzaje.
Co wynika praktycznie z zasady zachowania energii?
Załóżmy, że rozpatrywany przez nas układ posiada tylko dwa rodzaje energii: energię kinetyczną i potencjalną.
Wtedy, z faktu, że wzrosła energia kinetyczna, możemy od razu wywnioskować o zmaleniu energii potencjalnej
- bo suma tych dwóch składników musi być stała. I w ten sposób zazwyczaj stosuje się w zadaniach zasadę
zachowania energii - jeśli znamy całkowitą energią w pewnym momencie, a następnie tylko jeden ze składników
w innym momencie, to możemy obliczyć wartość tego brakującego składnika.
(nie przepisywać, tylko poczytać, powyższy rys. można wydrukować i wkleić)
Czy energia gdzieś ginie?
Otóż nie. W układzie izolowanym całkowita energia mechaniczna pozostaje stała, mogą zmieniać się jej
rodzaje. Do czynienia z zasadą zachowania energii mamy np. podczas skoku wzwyż. Sportowiec, gdy odbija się
od podłoża jego energia potencjalna rośnie o tyle, o ile maleje energia kinetyczna, gdy zaś jest w najwyższym
punkcie (tuż nad poprzeczką), to jego energia potencjalna jest maksymalna, a kinetyczna zerowa, następnie, gdy
zaczyna spadać jego energia kinetyczna rośnie o tyle, o ile maleje energia potencjalna, a gdy spadając uderzy o
ziemię jego energia potencjalna jest równa zeru, a kinetyczna maksymalna. W każdy z etapów, skoku wzwyż
suma energii kinetycznej i potencjalnej jest taka sama.