Aplikacja (nakładanie) Przygotowanie mokrej warstwy Wiarygodne i

Komentarze

Transkrypt

Aplikacja (nakładanie) Przygotowanie mokrej warstwy Wiarygodne i
Aplikacja (nakładanie)
Przygotowanie mokrej warstwy
Wiarygodne i prawidłowe testowanie powłok i warstw w przemyśle lakierniczym
wymaga dokładnej kontroli ich aktualnej (nie zakładanej) grubości zarówno przed
jak i po wyschnięciu. Stopień krycia, nieprzezroczystość, odporność na ścieranie
czy ściekalność oraz inne testy jakościowe wymagają jednakowej warstwy dla
badań wykonywanych przez QC lub R&D. Wiele norm ASTM, ISO czy
Federalnych i inne specyfikacje dokładnie określają parametry takiej warstwy.
Najbardziej popularną metodą otrzymania takiej jednolitej warstwy jest użycie
aplikatora. Takie aplikatory są w stanie wytworzyć warstwę o każdej pożądanej
grubości od kilku µm do >1000 µm.
Typowy aplikator ma postać metalowej sztabki zawierającej lukę pewnej
głębokości oraz szczelinę o znanym prześwicie po jednej ze stron. Umieszcza
się go po jednej ze stron karty testowej. Aplikator
Rys. 1 Karty testowe
przeciągnięty po karcie testowej, mechanicznie lub
ręcznie, pozostawia za sobą jednorodną warstwę
farby. Metoda mechaniczna daje lepszą powtarzalność i dokładność, ponieważ
wyeliminowane są odchylenia spowodowane przez operatora.
Aplikatory zbudowane są ze stali nierdzewnej lub anodowanego aluminium, z uwagi
na ich odporność na korozję.
Zaleca się aby okresowo serwisować aplikatory używając do tego odpowiedniego
wskaźnika, ponieważ używanie oraz czyszczenie ujawnią po czasie
niedokładności. W przypadku, gdy aplikator daje niedokładne wyniki należy go
wymienić. W razie uszkodzenia mechanicznego aplikatora także zaleca się jego wymianę.
Rys. 2 Kubki do
mierzenia lepkości
Przez kilka lat powstało wiele typów aplikatorów, jednakże większość mieści się standardowym podziale:
regulowane oraz stałe. Aplikatory mogą posiadać jedną lub więcej luk. Uchwyty, w które wyposażone są
PTH EUROTOM Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 1 kl. II, 02-796 Warszawa
tel.: (022) 648-15-73, 0602-308-751 faks: (022) 648-16-72
www.eurotom.pl, skype: karolina_eurotom, e-mail: [email protected]
aplikatory zapewniają stałe położenie nakładanej próbki w czasie przeciągania aplikatora po karcie testowej.
Szczelina w większości aplikatorów posiada ostrze, które nakłada warstwę o grubości od 1 do 2 razy większej niż
wynosi grubość szczeliny, jednakże zależy to także od innych czynników, tj.
technika nakładania czy też skład powłoki. Modele nieregulowane są łatwiejsze
w czyszczeniu i utrzymaniu; modele regulowane powinny być rozkładane i
czyszczone po każdym użyciu.
Jakość nakładania uzależniona jest od 3 czynników:
- lepkości warstwy
szybkości i jednorodności nakładania
regularności powierzchni, na którą powłoka jest nakładana
Do badania lepkości można użyć wiskozymetrów wszelkiego rodzaju.
BYK-Gardner oferuje także aplikator automatyczny, który kontroluje szybkość i
Rys. 2 Aplikator
równomierność warstwy, zapewniając jej jednakowość przy każdym pokryciu.
automatyczny
Stosunek grubości mokrej warstwy do grubości
szczeliny jest rezultatem nie tylko kształtu ostrza, lecz także lepkości płynu,
szybkości aplikatora i innych. Dokładną grubość mokrej lub suchej warstwy
można określić tylko za pomocą grubościomierzy
odpowiedniego rodzaju.
Rys. 3 Pomiar
grubości wartswy
W celu uzyskania warstw o bardzo małej grubości
zaleca się użycie aplikatorów spiralnych. Ten typ
aplikatorów używa się w ten sam sposób, co
aplikatory sztabkowe, lecz farba nakładana
przepływa w szczelinach spirali dając cienką,
jednorodną warstwę.
mokrej
Grubość suchej warstwy zawsze będzie mniejsza niż grubość warstwy mokrej z
Rys. 4 Pomiar
uwagi na parowanie cieczy. Podobnie jak z powodu
grubości warstwy
jej właściwości fizycznych grubość mokrej warstwy
będzie mniejsza niż grubość szczeliny, która ją nakładała. Obsługujący po pewnym
czasie będzie umiał ocenić grubość mokrej warstwy, która powstaje w wyniku
nakładania w określonych warunkach. Tak samo będzie umiał przewidzieć grubość
warstwy suchej na podstawie znajomości składu pokrycia.
Można zaproponować przybliżoną zależność
Grubość warstwy suchej = (grubość warstwy mokrej * %ciał stałych)/100
Rys. 5 Aplikator
spiralny
Zależność tą można użyć do szacowania związku między grubością szczeliny oraz
grubością warstwy mokrej.
Grubość szczeliny (mikron)
15-100
100-300
301-500
>500
Przybliżona grubość warstwy mokrej
50% grubości szczeliny
60% grubości szczeliny
80% grubości szczeliny
90% grubości szczeliny
PTH EUROTOM Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 1 kl. II, 02-796 Warszawa
tel.: (022) 648-15-73, 0602-308-751 faks: (022) 648-16-72
www.eurotom.pl, skype: karolina_eurotom, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty