Szanowna Pani - Unicell Poland

Transkrypt

Szanowna Pani - Unicell Poland
Primacol® Farba lateksowa matowa
Primacol® Farba lateksowa matowa to najwyższej jakości farba lateksowa przeznaczona
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest szczególnie polecana do tapet z włókna
szklanego. Powłoka jest odporna na szorowanie na mokro, zapewnia oddychanie ścian. Ponadto
podkreśla wzór tapet z włókna szklanego.
1. WŁAŚCIWOŚCI
Farba lateksowa to matowa, wodorozcieńczalna farba do wymalowań wewnętrznych, tj. ścian
i sufitów z betonu, tynku cementowego lub wapienno-cementowego, podłoży z gipsu, płyt wiórowocementowych. W szczególności jest polecana do tapet z włókna szklanego, tapet typu Rauhfaser,
jak
również
do
drewna
i
styropianu.
Powłoka
umożliwia
dyfuzję
pary
wodnej
i oddychanie ścian, dzięki czemu likwiduje przyczynę powstawania grzyba i pleśni. Produkt można
zabarwić na dowolny kolor. Posiada atest PZH.
2. DANE TECHNICZNE
charakterystyka
kolor
zapach
pH
gęstość
czas schnięcia dotykowy
czas schnięcia całkowity
mycie narzędzi
rozcieńczalnik
wydajność
okres trwałości
wodna dyspersja akrylowa
biały
powłoka matowa
łagodny, specyficzny
8,0±1
1,3±0,1 g/cm3
2-4 godziny
24 godziny
ciepła woda z detergentem
woda
do 8 m2/litr (jedna warstwa)
24 miesiące od daty produkcji
3. STOSOWANIE
Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5oC. Przed użyciem zawartość dokładnie
wymieszać. Należy stosować pędzel lub wałek średniej długości włosa. Przy nanoszeniu pierwszej
warstwy farbę można rozcieńczyć wodą w ilości 10%. Warstwę nawierzchniową nanosić bez
rozcieńczania po upływie ok. 2-4 godzin. Pełną odporność na zmywanie farba uzyskuje po okresie
21 dni od nałożenia.
4. PODŁOŻE
Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Podłoże powinno być czyste,
suche, odtłuszczone, stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się
powłok należy usunąć. Ubytki tynku powinny być uzupełnione odpowiednia szpachlówką. W celu
umocnienia podłoża stosować środki gruntujące, np.: PrimaGrunt lub Primagrunt GP.
5. BEZPIECZEŃSTWO
BHP:
pożarowe:
środowiskowe:
produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
produkt wodny – niepalny
nie klasyfikowany jako niebezpieczny
Unicell Poland Sp. z o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska
tel. +48 (85) 71 04 000 , +48 (85) 71 86 860 , fax. +48 (85) 71 86 862
Strona 1 z 2
6. SKŁADOWANIE
Przechowywać w temp. 5–30oC, w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.
Okres trwałości wynosi 24 miesiące od daty produkcji.
7. INFORMACJE LOGISTYCZNE
Kod Unicell
Kod kreskowy
Vat
Farba lateksowa matowa 5l
NAZWA TOWARU
CFW0004
5 907 808 083 417
22%
Farba lateksowa matowa 10l
CFW0005
5 907 808 083 400
Kod PKWiU
24.30.11-50.10
8. INFORMACJE PRAWNE
Wszystkie informacje i dane zawarte tutaj są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez
nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt
znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani
też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani
też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić
próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.
9. POZOSTAŁE INFORMACJE
Po więcej informacji o możliwych do uzyskania efektach dekoracyjnych, prosimy o kontakt pod
numerem 085 7104 000. Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.unicell.pl,
www.dekorujemydom.pl.
Wydanie:
Aktualizacja:
Autor:
15.12.2003 r
21.10.2008 r
Luiza Szwed
Unicell Poland Sp. z o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska
tel. +48 (85) 71 04 000 , +48 (85) 71 86 860 , fax. +48 (85) 71 86 862
Strona 2 z 2