Prezentacja programu PowerPoint

Transkrypt

Prezentacja programu PowerPoint
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE E-LEARNING
Metodyka Prowadzenia Instruktażu Stanowiskowego
Oferujemy Państwu szkolenie w nowoczesnej formie szkolenia e-learning.
Dzięki optymalnemu połączeniu autorskich interaktywnych metod dydaktycznych
z ciekawą i praktyczną treścią szkoleniową, nasze szkolenia realnie wpływają na
wywołanie trwałych i zamierzonych zmian w postawie i zachowaniu uczestnika
szkolenia.
CELEM SZKOLENIA e-learning jest zapoznanie osób kierujących pracownikami z
podstawowymi zagadnieniami metodyczno-dydaktycznymi związanymi z
prowadzeniem instruktażu stanowiskowego, które dotyczą również codziennych
kontaktów z podwładnymi.
Zapraszamy na www. e-szkoleniaconart.pl
Conart Sp. z o.o.
032 253 71 33
[email protected]
E-LEARNING
Metodyka prowadzenia
Instruktażu stanowiskowego
45PLN