Zaproszenie na obchody Dni Morza na Mazowszu _25.06.2011_.…

Transkrypt

Zaproszenie na obchody Dni Morza na Mazowszu _25.06.2011_.…
Bractwo Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie
zaprasza na obchody
Dni Morza na Mazowszu,
które odbędą się
25 czerwca 2011 roku
w Wyszkowie.
Program uroczystości:
– godz. 10.00 – Msza Święta w intencji Ludzi Morza
celebrowana przy Grocie Matki BoŜej z Lourdes,
– godz. 11.15 – złoŜenie wieńcy przed tablicą pamiątkową Marynarzy
II Batalionu Morskiego,
– godz. 11.30 – koncert Orkiestry Dętej NadbuŜańskiej
im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły w Wyszkowie
Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej.
W przerwach koncertu wręczenie nagród, wyróŜnień, listów gratulacyjnych.
Po zakończeniu uroczystości
zapraszamy
na marynarską grochówkę w ogrodach dziekańskich.
ZARZĄD BRACTWA LMiR
Wyszków nad Bugiem, 14 czerwca 2011 roku