Informacja dla rodziców - dotyczy: Wycieczka NT

Transkrypt

Informacja dla rodziców - dotyczy: Wycieczka NT
Informacja dla rodziców.
Wycieczki na TARGI oraz wycieczki naukowo-technologiczne organizowane w ramach projektu
„Dobry zawód – pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku”
organizowane są przez szkoły bezpłatnie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
FIAT Auto Poland (Tychy, Bielsko Biała)
Termin wycieczki: 20.06.2011r. - 22.06.2011r.
Program:
20.06.2011r.
5.15 – podstawienie autokaru na stacji diagnostycznej przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
5.45 – podstawienie autokaru przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku
6.00 – wyjazd z Białegostoku i przejazd w kierunku Tych
13.00 – 14.00 – po trasie przerwa na obiad (w okolicach Częstochowy)
Po obiedzie dalsza podróż do Tych.
17.00 – planowany przyjazd do Tych, zakwaterowanie grupy, spacer po okolicy, czas wolny, kolacja i nocleg
w ośrodku
21.06.2011r.
8.00 – śniadanie w ośrodku
9.00 – 14.00 – po śniadaniu przejazd do Katowic, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Katowic, w tym
Hala Spodek
14.30 – obiad w ośrodku
Po obiedzie zwiedzanie Tych.
19.00 – kolacja w ośrodku.
Po kolacji nocleg.
22.06.2011r.
8.00 – śniadanie w ośrodku, po śniadaniu wykwaterowanie grupy i przejazd do Fiat Auto Poland
9.30 – 12.30 – zwiedzanie i szkolenie w Fiat Auto Poland
13.00 – 14.00 – przerwa na obiad
Po obiedzie wyjazd z Tych i przejazd w kierunku Białegostoku.
23.30 – planowany powrót do Białegostoku i zakończenie imprezy
Program może ulec nieznacznym modyfikacjom.
Wyrażam zgodę na udział syna* córki* …………………………………………………………………………………………
w wycieczce, zapoznałam(em) się z Regulaminem i organizacją wycieczki
oraz zobowiązuję się do zabezpieczenia powrotu mojego dziecka do domu.
Tel. kontaktowy rodziców:
……………………………………………….
………………………………………..………………………………………………
(Podpisy opiekunów prawnych)
* niepotrzebne skreślić
„Dobry zawód – pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nr Projektu POKL.09.02.00-20-082/10