Publikacje punktowane przez MNiSW w latach 2012

Transkrypt

Publikacje punktowane przez MNiSW w latach 2012
Raport wygenerowany z Bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej (03-09-2017 00:33:47)
Publikacje punktowane przez MNiSW w latach 2012 2015
dla jednostki:
Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej
Autorzy
Publikacje
1
30
Impact Factor Lista filadelfijska
0
Lista MNiSW
0
Współpraca z zagranicą Punkty Cytowania
19
0
94
Artykuły (18)
The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and
discharge filters / Sumorek Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s.
267-269 [MNiSW: 10]
Diagnostyka rozrusznika samochodowego w warunkach laboratoryjnych
/ Styła
Sebastian // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 129-133
[MNiSW: 4]
Diversities in use of computer games and toys in education process
/ Jakubowski
Marek, Majcher Jacek, Maciąg Grażyna // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND
TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 135-141 [MNiSW: 4]
Elektroniczna regeneracja akumulatorow otowiowych z zastosowaniem fadowania
impulsowego / Boguta Artur, Pietrzyk Wiktor // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA
ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 9-11 [MNiSW: 4]
Energy efficient control of lighting in an intelligent building
/ Horyński Marek // TEKA
KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2012, nr 1, vol. 12, s. 61-67 [MNiSW: 6]
Impact of parasite resistance on operation of ignition system in motor vehicle
/
Styła Sebastian // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2012, nr 1, vol. 12,
s. 269-273 [MNiSW: 6]
Koncepcja zarządzanego przez mikrokomputer systemu alarmowego
nadzorującego stan chronionego obiektu logistycznego / Buczaj Marcin // LOGISTYKA 2012, nr 3, s. 211-218 [MNiSW: 4]
Model do badania komunikacji w inteligentnym budynku w standardzie KNX
/
Horyński Marek // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 63-67
[MNiSW: 4]
Możliwość wykorzystania funkcji protokołów komputerowych w sieci
komunikacyjnej pojazdu / Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 2137-2141 [MNiSW:
4]
New elements in vehicle communication "media oriented systems transport"
protocol / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI
ROLNICTWA PAN - 2012, nr 1, vol. 12, s. 275-279 [MNiSW: 6]
Ocena stanu technicznego alternatora na podstawie badań termowizyjnych
/ Styła
Sebastian, Pietrzyk Wiktor // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 296-298
[MNiSW: 10]
0
Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów
w latach 2002-2011 / Buczaj Marcin, Pietrzyk Wiktor // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA
ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 13-17 [MNiSW: 4]
Problemy usuwania uszkodzeń urządzeń elektroniki pojazdowej - Wybrany
przypadek / Sumorek Andrzej // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5,
vol. 14, s. 135-141 [MNiSW: 4]
Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeżdzie
/ Sumorek Andrzej //
AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 371-377 [MNiSW:
4]
The wireless notification systems used in car alarm systems
/ Boguta Artur // TEKA
KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2012, nr 1, vol. 12, s. 9-12 [MNiSW: 6]
Wpływ uszkodzeń instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych na pracę
układu wtryskowego / Styła Sebastian // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 2123-2129 [MNiSW: 4]
Wykorzystanie instalacji magistralnej EIB/KNX do zarządzania energią w
samochodach typu CAMPER / Horyński Marek, Styła Sebastian // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s.
809-814 [MNiSW: 4]
Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej
/ Sumorek Andrzej //
TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 2505-2513 [MNiSW: 4]
Projekty wynalazcze (1)
Młyn elektromagnetyczny z trójfazowym wzbudnikiem pola wirującego
/ Styła
Sebastian, Pietrzyk Wiktor // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 10-10 [MNiSW:
2]