Najważniejsze miejsca sakralne w Rosji i na

Komentarze

Transkrypt

Najważniejsze miejsca sakralne w Rosji i na
Najważniejsze miejsca sakralne w Rosji i na Białorusi w 12 dni
Symbol oferty:
528/2647
Państwo:
Białoruś
Region:
Nowogrodczyzna
Miasto:
Baranowicze
Transport:
Autokar, Samolot
Profil wyjazdu:
Pielgrzymka
Wyżywienie:
śniadanie, Kolacje
Zakwaterowanie:
Hotel
Wyposażenie:
TV, Telefon, Kuchnia, Parking, Jadalnia
świadczenia:
transport autokarem; tranfery autobusowe w Rosji; noclegi w
Hotelach ** -pokoje 2,3-os.; śniadania, gorące kolacje;
ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta; opieka pilota
i przewodnika
INFORMACJE O PIELGRZYMCE
SZLAKIEM SACRUM CHRZEŚCIJAŃSTWA - ŚLADAMI NAJPIĘKNIEJSZYCH IKON
ROSJA - BIAŁORUŚ
Autokarem, bez nocnych przejazdów.
Na trasie: Brześć - Kosowo - Baranowicze - Nieśwież - Mir - Smoleńsk - Katyń - Smoleńsk - Moskwa - Zagorsk - Jarosław Kostrom - Suzdal - Włodzimierz - Moskwa - Mińsk - Katowice
Pielgrzymka 12-dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia
Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z
PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE
Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM
1 dzień
WARSZAWA - BRZEŚĆ - KOSOWO - BARANOWICZE
zbiórka w Warszawie, wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Baranowicz, po drodze zwiedzanie: Brześć - Kościół
katolicki z XVII - wiecznym obrazem M. B. Brzeskiej, Twierdza Brzeska wybudowana w latach 1833-42, częściowo zachowany
okrężny budynek koszarowy, Bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja,
Mereczowszczyzna(dworek) - miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, muzeum; Kosowo - kościół, miejsce chrztu Tadeusza
Kościuszki; przyjazd do Baranowicz, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień
BARANOWICZE - NIEŚWIEŻ - MIR - SMOLEŃSK
śniadanie, wyjazd w trasę: krótkie zwiedzanie Miru(UNESCO) - zespołu zamkowo-parkowego(inspiracja dla Adama
Mickiewicza), zwiedzanie na trasie Nieśwież - kościół pw. Bożego Ciała(XVI w.) zbudowany na wzór rzymskiego kościoła Il
Gesu(malowidła ścienne, krypta z sarkofagami Radziwiłłów), ratusz z sukiennicami, Dom Gdański(XVII w.), przejazd do
Smoleńska, przejście graniczne, kolacja, nocleg
3 dzień
KATYŃ - SMOLEŃSK - MOSKWA
1/5
śniadanie, wyjazd do Smoleńska, zwiedzanie: Kreml - Twierdza Smoleńska, soborów Piotra i Pawła (XIIw.) oraz Uspieńskiego,
monastyrów Troickiego i Wozniesieńskiego, wyjazd do Katynia, las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry(leży po obu
brzegach Dniepru, 10km od Gniezdowa do wsi Katyń, gdzie 5 kwietnia 1940 roku dokonano rozstrzeliwań jeńców polskich z
obozu w Kozielsku. 28 VII 2000 roku poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu
generalskich spoczywa 4412 oficerów WP), przejazd do stolicy Moskwy, zakwaterowanie, kolacja, nocleg
4 dzień
MOSKWA
po śniadaniu zwiedzanie Placu Czerwonego: sobory Wasyla Błogosławionego i Kazański, Mauzoleum Lenina, poznawanie
Kremla: Pałac Patriarchy, sobór Zaśnięcia M.B, Cerkiew Złożenia Szat, dzwonnica Iwana Groźnego, dzwon -Car-kołokoł” i
armata -Car-puszka”, sobór Michała Archanioła i Zwiastowania, zwiedzenie Zbrojowni Kremlowskiej i Wystawy Diamentów,
czas wolny i wizyta w GUM-ie(ekskluzywnym pasażu handlowym), obiadokolacja, nocleg
5 dzień
MOSKWA
po śniadaniu zwiedzanie Moskwy: Kitaj Gorod - zespół pałaców i cerkwi, Muzeum Historyczne i place: Teatralny z Teatrem
Wielkim i Dumą Państwową, Łubiański, zwiedzenie Galerii Tretiakowskiej(zbiór ikon i dzieł malarstwa rosyjskiego),
obiadokolacja, nocleg
6 dzień
MOSKWA
po śniadaniu zwiedzenie: największej cerkwi stolicy - Świątyni Chrystusa Zbawiciela, klasztoru i cmentarza Nowodziewiczego,
odwiedzenie Parku Zwycięstwa, Wróblowych Wzgórz, panoramy Borodinskiej, po południu spacer po Arbacie, obiadokolacja,
możliwość obejrzenia spektaklu w Teatrze Wielkim(przy wcześniejszym zamówieniu biletów - jeszcze w Polsce)
7 dzień
ZŁOTY RING IKON - ZAGORSK
po wczesnym śniadaniu wyjazd ze stolicy, zwiedzanie Siergiejew Posad - jednego z najważniejszych ośrodków Prawosławia:
ufortyfikowanej Ławry św. Trójcy i św. Sergiusza, soboru Uspieńskiego, grobu cara Borysa Godunowa, kaplicy Nastudziennej,
dzwonnicy, skarbca, wieży Kalicja. Pieresławla Zaleskiego, obejrzenie Kremla z soborem Przemienienia Pańskiego(XII w.) i
cerkwią Metropolity Piotra, następnie odwiedzenie Rostowa Wielkiego położonego nad jeziorem Niero, obiadokolacja, nocleg
8 dzień
ZŁOTY RING IKON - ZAGORSK - JAROSŁAW
śniadanie, zwiedzanie Kremla z soborem Uspienskim, cerkwiami Zmartwychwstania, św. Jana Teologa, Matki Bożej
Przewodniczki, Zbawiciela nad Arkadami, muzeum ikon i malarstwa w Komnatach Metropolity (Biała i Czerwona), przejazd do
Jarosławia, obiadokolacja
9 dzień
ZŁOTY RING IKON - JAROSŁAW - KOSTROM
po śniadaniu zwiedzanie Jarosławla: klasztor Przemienienia Pańskiego z XII w. i Święte Wrota na terenie Kremla, sobór
Przemienienia Pańskiego, cerkwie Objawienia Pańskiego i Proroka Eliasza, przejazd do Kostromy, oglądanie śródmieścia:
Wieża Strażacka (na liście UNESCO), klasztor Objawienia Pańskiego, ratusz, pałace, hale targowe, obiadokolacja i nocleg w
Suzdalu.
10 dzień
SUZDAL - WŁODZIMIERZ
śniadanie, zwiedznie Suzdala: klasztory Zbawiciela (XIV w.), Aleksandrowski (XIII w.) i Złożenia Szat, cerkwie Narodzenia
Bogurodzicy, św. Mikołaja, Smoleńska, klasztor Opieki Matki Bożej, Kreml (XI w.) z soborem Narodzenia MB, drewniana
cerkiewką św.Mikołaja i Pałacem Arcybiskupim, przejazd do Włodzimierza - średniowiecznej stolicy Rusi, pod miastem (w
Bogolubowie) postój przy XII - wiecznej cerkwi Pokrowskiej nad Nerlą, zwiedzanie miasta: Złote Wrota wraz z murami
obronnymi, sobór Uspienski z XII w. z freskami Rublowa, sobór św. Dymitra, przejazd do hotelu w pobliżu Moskwy w kierunku
granicy, obiadokolacja, nocleg.
11 dzień
MOSKWA - MIŃSK
2/5
śniadanie, całodniowy przejazd przez Rosję i Białoruś, obiadokolacja i nocleg w Mińsku
12 dzień
MIŃSK - KATOWICE
śniadanie, zwiedzanie stolicy Białorusi, Mińska - kościół pw. św. Szymona i Heleny; ratusz, dawny zespół klasztorny
bernardynek, obecnie sobór prawosławny, dwór Wańkowiczów, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki,
popołudniu nocny przejazd do Katowic
CENA
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z
wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO, dla dobra uczestników którzy, mogą
zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2
MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA
CENA: uzależniona od ilości osób
Dla 35 - 39 osob: 239 EURO *
Dla 30 - 34 osob: 249 EURO *
Dla 25 - 29 osob: 259 EURO *
Dla 20 - 24 osob: 269 EURO *
Dla 15 - 19 osob: 279 EURO *
* niestabilność kursów walutowych oraz wzrost kosztów paliw może spowodować wzrost kosztu biletów (ich cena na dzień
przygotowania programu jest wyliczona wg kursu danego dnia).
Kwota walutowa płatna w EURO na konto walutowe AVE na 30 dni przed pielgrzymką
-Dopłata do pokoju 1-os. 150 EURO (na Zamówienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)
* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem {\b AVE} Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku {\b AVE} {\b formularz zgłoszeniowy}- który jest
jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.
Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu
Zwyczajem Biura {\b AVE} jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im
większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.
{\b Nabór i I rata} jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u
Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).
{\b Przy grupach autokarowych} podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako
depozyt w końcowym rozliczeniu.
{\b Przy grupach samolotowych} zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za
każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc
samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.
Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura {\b AVE} (wysyłając dowod wpłaty).
{\b konto Alior PLN PL-76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konto Alior EURO PL-67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
3/5
konto Alior USD PL-23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
BIC: albpplpw}
{\b WARUNKI PŁATNOŚCI}
{\b I rata} bezzwrotna** - zaliczka na rezerwację miejsc lotniczych w wys.: 500 zł od osoby wg założonej rezerwacji w liniach
lotniczych płatna do ….. na konto AVE z dopiskiem S-RU
**Zaliczka bezzwrotna jest restrykcją linii lotniczych za rezerwację miejsca w samolocie - płatna przy zapisie
{\b Zamknięcie listy uczestników} - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty
całości.
{\b Zamkniecie listy:} data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.
W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu
nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.
{\b II rata:} kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)
{\b III rata:} kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do (Biuro określa termin na programie)
Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu
Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i
godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu
(termin nalezy ustalić z Biurem)
Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie
pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną
(tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE
- transport autokarem
- transfery autobusowe w Rosji
- noclegi w Hotelach ** -pokoje 2,3-os.
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta
- opieka pilota i przewodnika
Cena nie obejmuje:
- koszty zwiedzania wg programu ok. 60 Euro
- koszty wizowania ok. 50 EURO na osobę
- dopłaty do 1-os pokoju (150 Euro)
- napoje do posiłków
WARUNKI WIZOWE
- PRZESŁANIE PASZPORTU KAŻDEGO UCZESTNIKA (WAŻNY MIN. 6 MIESIĘCY OD DATY WJAZDU DO ROSJI)
- 1 WYPEŁNIONEGO, WYDRUKOWANEGO I PODPISANEGO WNIOSKU - należy PODPISAĆ czarnym długopisem
- 1 ZDJĘCIA (aktualna fotografia kolorowa biometryczna (format 3,5 cm x 4,5 cm, en face, jasne tło)
DOKUMENTY NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZESYŁKĄ SPECJALNA LUB KURIEREM NA ADRES: AVE
POLECAMY
zabrać około 60 EURO na koszty zwiedzania, lokalnych przewodników i Bilet do Teatru Wielkiego(spektakl od 30-40 Euro) oraz
około 100 Euro na tzw. kieszonkowe
UWAGI
- ważność paszportu 6-miesięcy od daty przekroczenia granicy
- bagaż na loty międzynarodowe oraz wewnętrzne nie może przekroczyć 20 kg
- osoby podróżujące samotnie dokwaterowywane są do pok.2- lub 3-os.. Możliwość zakwaterowania w pok 1-os. (za dopłatą)
4/5
tylko na zamówienie
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby
osób gratis jest możliwe ale wiąże się z automatyczną zmianą ceny.
Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników (Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału
pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzoru tzw. "rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie
zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie
przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto
Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową).
TERMINY:
od: 2016-12-21 do: 2017-12-21 (12 dni), miejsca: zamów cena od: 2528 PLN = 572 EUR
dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE
CENNIK:
Długość pobytu:
12 dni
Grupa cenowa:
A
Pobyt w obiekcie (do wyboru)
pokój 1-osobowy
Inne (obligatoryjne)
(*) pakiet w/g świadczeń
150
572
Waluta: EUR
Aktualne ceny z systemu S.A.R.T.
(-) - cena usługi, podatku kalkulowana przy osobie lub gratis
(*) - kwota wliczona w cenę standardową
5/5