przykładowe pytania testowe

Komentarze

Transkrypt

przykładowe pytania testowe
INFORMACJE O TEŚCIE WSTĘPNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W trakcie składania dokumentów w sekretariacie CSP zapraszamy do
sprawdzenia swoich kompetencji językowych. Prosimy o zarezerwowanie sobie
około 90 minut, aby rozwiązać test sprawności językowych na poziomie B1/B2.
Test zawiera 50 pytań jednokrotnego wyboru.
Przykładowe pytania:
It was the …… fault. They were too aggressive.
A. boys
B. boys’
C. boy’s
……. Sonia last week?
A. Have you seen
B. Did you see
C. Were you seeing
60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do podjęcia studiów.
UWAGA:
Testy przeprowadzamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy CSP
(8.00 - 16.00). Prosimy o uprzednie ustalenie z sekretariatem CSP
planowanego terminu podjęcia testu, mailowo: [email protected],
lub telefonicznie 17 866 12 85