Sprawozdanie z pracy zespołu do spraw promocji i rozwoju szkoły w

Transkrypt

Sprawozdanie z pracy zespołu do spraw promocji i rozwoju szkoły w
Sprawozdanie z pracy zespołu do spraw promocji i rozwoju
szkoły w II półroczu roku szkolnego 2013/2014
W II półroczu praca zespołu skupiała się wokół realizacji następujących zadań.
1. Wdrożono do realizacji i ogłoszono zasady i regulamin konkursu
plastycznego pod hasłem „ Radość życia- pocztówka do mojej szkoły”
adresowany do uczniów szkół integracyjnych. ( współpraca z
nauczycielem plastyki J.Jóźwiakiem)
2. Promowano naszą szkołę w przedszkolach sąsiadujących ze szkołą na
spotkaniach w zaprzyjaźnionych placówkach w ramach realizacji projektu
„ Poczytaj mi przyjacielu” w Przedszkolu nr 36 na Ławicy(uczniowie
gimnazjum A.Lewandowska) w Przedszkolu nr46 ( uczniowie klasy O
B.Wraga, J.Skrabucha)
3. Prezentowano umiejętności i talenty uczniów podczas przedstawień
przygotowanych przez koło teatralne „ Świetliki” na uroczystościach
szkolnych , w Domu Kultury „ Stokrotka” oraz gościnnie w przedszkolu
przy ul .Łubinowej.( A.Szczepaniak)
4. Prowadzono we współpracy ze szkolnym wolontariatem akcję z
wykonywaniem motyli z materiałów tekstylnych, jako włączenie się w
realizację akcji charytatywnej Hospicjum Pallium.
5. Włączono się w realizację projektu edukacyjnego „ Nauka cię szuka”
6. Udział w organizacji Drzwi Otwartych klas 0-3 ( pokaz prezentacji
multimedialnej dotyczącej pracy świetlicy szkolnej, prowadzenie zajęć
plastycznych dla młodszych dzieci A. Szczepaniak, M.Hegi)
7. Zaangażowanie się w akcję „ Wkręć się w pomaganie” z całoroczną
zbiórką plastikowych nakrętek przeznaczonych na pomoc na rehabilitację
dla Nikoli Łukaszewicz i Waldka Piaseckiego.
8. Udział w organizacji Festynu Szkolnego między innymi przygotowanie
pokazu mody z lat 20-tych( A. Szczepaniak, A. Tomczak), przygotowanie
fantów na loterię, pozyskiwanie sponsorów ( A.Lewandowska, M.Hegi,
H.Majda)
9. Zebrano informację dotyczącą osiągnięć uczniów naszej szkoły w
konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych w bieżącym roku
szkolnym.
Wnioski do realizacji:
Zaproponować rodzicom dodatkowy rodzaj wsparcia rozwoju dzieci poprzez
zajęcia z hipoterapią prowadzoną przez przedstawicieli stadniny Marcelin.
Przewodnicząca zespołu
Henryka Majda
Osiągnięcia uczniów konkursach przedmiotowych i zawodach
sportowych w roku szkolnym 2013/2014
Szkoła Podstawowa
1. I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie z języka angielskiego Maksym
Kołomijec kl. 6b
2. III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu Katarzyna
Rucińska, Oliwia Ruta kl.2a)
3. III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „ Olimpusek” Simona
Włodarczak kl.1a
4. Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Przyrodniczej „Świetlik”
Mikołaj Bembnista kl.1b, wyróżnienie dla Konrada Polańczyka kl.1b
5. Nagroda i wyróżnienie w konkursie plastycznym „ Na ludowo na
folkowo” organizowanym przez Muzeum Narodowe w Poznaniu dla
przedstawicieli klasy 1b Simony Włodarczak i Adrianny Walickt.
6. Główna nagroda w konkursie matematyczno- plastycznym „ Ulep
ufoludki” dla klasy 1a wychowawca pani Ewa Perek.
7. I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym w ramach
realizacji projektu „ Kosmiczny Klub Matematyczny” dla Andrzeja
Michalaka kl.3b
8. XV Wielkopolski Konkurs Dziennikarski „ Wygrywam wybory i ….”
I miejsce Aleksy Kasprzyk kl.6c, wyróżnienie M. Kordziński kl.6b
9. Finalista Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół
Podstawowych Miasta Poznania Jakub Plewa 5b
10. Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Czytania ze zrozumieniem
dla Mikołaja Aleksandrzaka kl.6b
11. Udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych na
Zamku Królewskim w Warszawie uczniów klasy 6a Szymona Maćkowiaka,
Michała Jeske oraz kl.5c Krzysztofa Kaczmarka, Adama Wawrzyniaka, Jakuba
Szczepaniaka. .
12. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na grafikę komputerową „ Znamy
wiersze Jana Brzechwy”
13. I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „ Edycja zdjęć cyfrowych”
14. Wyróżnienie za prezentację multimedialną dla uczennicy klasy 5
„Ogród botaniczny w Poznaniu”
15. Nagroda w VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych
„ Świetlik” dla Szkół Podstawowych we współpracy z Fundacją Akademia
Młodych Odkrywców.
16. Wyróżnienie w VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk
Przyrodniczych „ Świetlik” dla Szkół Podstawowych dla ucznia klasy Ib
Gimnazjum
1.Finał Konkursu „ Wiem jak ratować życie” organizowanego przez Urząd
Miasta Poznania uczniowie Bartek Przybył i Wojtek Trejter
2. Finalistka Konkursu Wiedzy Obywatelskiej ekonomicznej uczennica kl. III
Aleksandra Olenderek.
3. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Prezentację Multimedialną
„ Baw się, ucz i bądź bezpieczny”