Prospekt handlowy przepompowni MEPROZET-BV

Transkrypt

Prospekt handlowy przepompowni MEPROZET-BV
Przepompownie przydomowe MEPROZET-BV
do kanalizacji ciśnieniowej
Przepompownie MEPROZET-BV zostały zaprojektowane dla potrzeb kanalizacji ciśnieniowej.
Kanalizacja ciśnieniowa stanowi szczególnie korzystne rozwiązanie systemu oprowadzania ścieków w terenach
wyżynnych i górzystych, w terenach płaskich z rozproszoną zabudową mieszkalną, jak również w terenach
podlegających ograniczeniom wykonawczym z tytułu warunków gruntowych czy wymogów ekologii.
Poprawne funkcjonowanie tej kanalizacji jest warunkowane stosowaniem w przepompowniach pomp ściekowych
wysokociśnieniowych, w tym pomp wyporowych.
Podstawowe wyposażenie przepompowni MEPROZET-BV stanowią elementy składowe:
- zbiornik DN800 z polimerobetonu (wykonania wariantowe)
- pompa wyporowa: trójfazowa (1,1 kW) lub jednofazowa (1,5 kW)
- instalacja hydrauliczna (wykonania wariantowe)
- instalacja sterownicza
Producentem zbiornika jest Zakład Polimerobetonów MEPROZET Sp. z o.o. Zbiornik ten wyróżnia profilowany stożkowo
segment dolny. Taki profil komory przepompowni ogranicza zagniwanie ścieków i powstawanie skamieliny osadowej.
Zbiornik jest wykonywany w dwóch wariantach zwieńczeń pod właz kanałowy żeliwny ø 600 – ze stożkową zwężką
redukcyjną lub płytą pokrywową. Zbiornik ze zwężką jest przykrywany włazem kl. A, zaś konstrukcja zbiornika z płytą
umożliwia zabudowę włazów kanałowych kl. A, B lub C. Zależnie od konstrukcji zbiornika jego wysokość (wraz
z włazem) wynosi od 2510 mm do 2725 mm.
Więcej informacji o zbiorniku przedstawiono w
Budowa przepompowni MEPROZET-BV2-P-400
witrynie produktu – adres www.polimerobetony.pl
W przepompowniach MEPRO-BV użytkowana jest
pompa wyporowa trójfazowa o mocy 1,1kW typu
1 1/4”-EFRU-16-8-GU. Producentem pompy jest
firma SIGMA Lutin (Republika Czeska).
Charakterystykę techniczno-eksploatacyjną pompy
przedstawiono w dalszej części niniejszej karty
informacyjnej.
W przypadku braku sieci zasilającej trójfazowej
proponuje się zastosowanie pompy wyporowej
jednofazowej tego samego producenta o mocy 1,5kW
typu 1 1/4”-EFDU-16-8.
skrzynka
sterownicza
właz żeliwny
zawór
odcinający
Wykonanie wewnętrznej instalacji hydraulicznej jest
zależne od sposobu montażu pompy w zbiorniku.
Pompa spoczywa na podstawie ustawionej na dnie
zbiornika lub jest zawieszona na szybkozłączu
zintegrowanym z zasuwą odcinającą. W pierwszym
przypadku instalacja wraz z króćcem tłocznym jest
wykonana z rur i kształtek DN40 PE. W drugim
przypadku całość instalacji z elementów stalowych i
żeliwnych jest „podparta” na ramie wsporczej. W
instalacji wyróżnia się trzy zawory: odcinający,
zwrotny kulowy i bezpieczeństwa. Zawór
bezpieczeństwa służy ochronie sieci kanalizacyjnej
przed nadmiernymi ciśnieniami, które mogłyby
spowodować jej uszkodzenie.
łączniki
rurowe DN40 PE
zawór zwrotny
kulowy
zawór
bezpieczeństwa
czujniki poziomu
cieczy
Instalacja sterownicza obejmuje skrzynkę
sterowniczą i czujniki poziomu cieczy. Skrzynka
sterownicza jest dostarczana w dwóch wariantach
montażowych: do zabudowy naściennej lub
wolnostojąca na stojaku kotwionym w gruncie. Układ
przekaźnikowy skrzynki realizuje funkcje
zabezpieczeń pracy pompy, jak również uruchamia
sygnalizację alarmową przy wystąpieniu awarii.
Standardowo jako czujniki poziomu cieczy montuje
się regulatory pływakowe (3 szt. – alarm, praca,
suchobieg). W ramach uzgodnień możliwe jest
zastosowanie innych czujników .
Brzeska Fabryka Pomp i Armatury
MEPROZET Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg
telefon +48 77 416 40 31
fax +48 77 416 23 48
[email protected]
pompa
1 1/4 EFRU-16-8
zbiornik DN800
z polimerobetonu
www.meprozet.com.pl
www.polimerobetony.pl
1/2
Przepompownie przydomowe MEPROZET-BV
do kanalizacji ciśnieniowej
Pompa zatapialna wysokociśnieniowa 1 1/4”-EFRU-16-8 prod. SIGMA Lutin
Pompa w wykonaniu standardowym przeznaczona jest do pompowania i transportu wód zanieczyszczonych, gnojówki,
ścieków sanitarnych, komunalnych i gęstego szlamu z zawartością materiałów długowłóknistych oraz cząstek stałych do
wielkości maksymalnie 5mm. Nie jest korzystne pompowanie cieczy zawierających więcej niż 0,5% oleju i cieczy z
zawartością piasku lub innych cząstek ścierających.
W pompie ścieki rozdrobnione na wlocie są zasysane rurą do wirnika śrubowego (statora), który wtłacza ścieki do kanalizacji
przy zachowaniu dużych ciśnień.
Szczegółowe informacje techniczne o pompie przedstawiono niżej.
Dane techniczne pompy
Budowa pompy
Oznaczenie/
jednostka
Parametr
Wydajność gwarantowana
Q [l/s]
0,65
pdo [MPa]
Hmax [m]
0,8
80
Śred. przewodu tłocznego
[cale]
1 1/4
Moc
Napięcie
P [kW]
U [V]
1,1
400
Prąd znamionowy
I [A]
3,5
Częstoliwość
f [Hz]
Ciśnienie tłoczenia
Max. wysokość tłoczenia
50
-1
n [min ]
2840
Stopień ochrony
Standardowa długość kabla
IP
[m]
IP68
10
Maks. zanurzenie
Zakres pH cieczy
[m]
pH
30
6,5-12
Prędkość obrotowa
Maks. gęstość cieczy
3
[kg/m ]
stator +rotor
korpus
rura ssawna
1100
Maks. temperatura cieczy
[0C]
30
Masa pompy (wraz z kablem)
[kg]
29
[mm]
327x865
Rozmiary urządzenia
króciec tłoczny
silnik
stojak
Charakterystyki pompy
zespół
rozdrabniacza
(nóż+pierścień)
pierścień tnący
nóż
rozdrabniacza
Uwaga
Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna pompy wyporowej jednofazowej typu 1 1/4”-EFDU-16-8 jest zamieszczona na stronie producenta http://www.sigma1868.cz/data/pdf/EFDU/EFDU-prospekt.pdf
2/2
www.meprozet.com.pl
www.polimerobetony.pl
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w produktach
w interesie postępu technicznego.

Podobne dokumenty