LP MIASTO i ADRES NAZWA ORGANIZACJI E

Transkrypt

LP MIASTO i ADRES NAZWA ORGANIZACJI E
LP
MIASTO i ADRES
NAZWA ORGANIZACJI
1
ul. Równa 25
Poznao
Fundacja Pomocy
Poszkodowanym w Wypadkach
Drogowych „Kierowcy –
Dzieciom”
2
ul. Orzeszkowej 32 lok. 412
15-084 Białystok
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Poszkodowanym w
Wypadkach Komunikacyjnych
„Sokrates”
3
ul. Kaszubska 50
76 – 200 Słupsk
Fundacja dla Dzieci
Niepełnosprawnych „Nadzieja”
niesienie pomocy dzieciom
niepełnosprawnym i kalekim,
w szczególności dotkniętym
porażeniem mózgowym i
poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych w zakresie ich
rehabilitacji, znajdującym się
w trudnych sytuacjach
rodzinnych i życiowych .
4
Jantar
ul. Gdaoska 1,
82-103 Stegna
Fundacja WRÓD Fundacja
Pomocy Dzieciom
Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych
Fundacja Promyk Nadziei
5
ul. Focha 19/21 lok.21 USC
42-218 Częstochowa,
6
ul. Armii Krajowej 17
58-302 Wałbrzych
7
ul. św. Antoniego 18
50-073 Wrocław
8
Bidziny 151
27-532 Bidziny
Fundacja „BlaSk – Daniel i
Dawid”
9
ul. J. Kiepury 17/13
58-506 Jelenia Góra
Fundacja Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Poszkodowanym
w Wypadkach Samochodowych
„MARCEL”
Fundacja Pomocy
Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych SOS
Fundacja Św. Krzysztofa Pomocy
Dzieciom Poszkodowanym w
Wypadkach Samochodowych
E-MAIL
TELEFONY
tel. 61 876 72 01
faks 61 876 61 60
[email protected]
tel. 85 732 28 82
tel. 059 842 65 31
http://www.fundacjanadzieja.slupsk.pl/
[email protected]
tel. 55 247 90 13
e-mail [email protected]
tel./fax 34 372 11 42
[email protected]