program - zobacz

Transkrypt

program - zobacz
FERIE ZIMOWE 2013
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOMONINIE
I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W SOMONINIE
ZAPRASZAJĄ W GODZINACH OD 8.00 DO 18.00
KAŻDEGO DNIA ZAPRASZAMY W GODZINACH OD 13.00 DO 16.00
NA NASTĘPUJĄCY PROGRAM FERYJNY
ROZPOCZĘCIE FERII ZIMOWYCH
11 lutego - przedstawienie programu oraz propozycje uczestników ferii
poniedziałek - zabawy zimowe na śniegu, m.in.
* lepimy własnego bałwanka
* wspólne zdjęcia z bałwankiem
* ognisko z pieczeniem kiełbasek
w przypadku braku śniegu
- zabawy ruchowe w sali GOK: zapoznanie się przez wspólną zabawę – gra imion, kalambury,
zgaduj-zgadule, zespołowe gry zręcznościowe i inne.
- stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki)
12 lutego
wtorek
13 lutego
środa
14 lutego
czwartek
15 lutego
piątek
17 lutego
niedziela
DZIEŃ EDUKACYJNY
- godz. 13.30 - spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji
w Kartuzach
* pogadanka na temat „Zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych”
- godz. 15.00 - spektakl teatralny pt.”CUDOWNA LAMPA ALLADYNA” - Studio Małych
Form Teatralnych Kraków
- stałe zajęcia świetlicowe do wyboru (gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki)
DZIEŃ EDUKACYJNO - SPORTOWY
- zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy:
* Bielickowo – Trzy Rzeki
* dla dzieci , które nie skorzystają z wyjazdu - stałe zajęcia świetlicowe
- turniej tenisa stołowego „MISTRZ FERII 2013” dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych (podział wg kategorii wiekowych)
DZIEŃ ARTYSTYCZNY
- bawimy się w artystów – plastyków
* wykonanie niespodzianki walentynkowej
* realizacja propozycji wypływających od dzieci – uczestników zajęć
- cd. turnieju tenisa stołowego „MISTRZ FERII 2013” dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych
- stałe zajęcia świetlicowe (gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki)
DZIEŃ WYJAZDOWY
- wyjazd do kina
- dla dzieci, które nie skorzystały z wyjazdu do kina – bajki w sali GOK
- zabawy ruchowe w sali GOK
- stałe zajęcia świetlicowe (gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki)
X MISTRZOSTWA KASZUB W POWOŻENIU NA SZLÓPIE „KASZËBSKÔ SZLÓPA”
Festyn w Ostrzycach od godz. 13.00 (Pensjonat „U Stolema”)
DZIEŃ REKREACYJNY
18 lutego - ok. godz. 13.00 – spotkanie z myśliwym: łowczym Koła Łowieckiego „ŁABĘDŹ”, Henrykiem
poniedziałek Richertem. Pogadanka o życiu mieszkańców lasu
- stałe zajęcia świetlicowe (gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki)
19 lutego
wtorek
20 lutego
środa
21 lutego
czwartek
DZIEŃ SPORTOWY
- turniej piłkarzyków: gra w parach na dwóch stołach (młodzież na stole dużym,
dzieci na stole małym)
- wycieczka do ZOO Egzotycznego w Tuchlinie
- stałe zajęcia świetlicowe (gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki)
DZIEŃ KONKURSOWY
- godz. 12.00 - spektakl teatralny pt.: „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU
KRASNOLUDKÓW” - Studio Małych Form Teatralnych Kraków
- konkurs rysunkowy. Temat: postacie z prezentowanych bajek teatralnych
- stałe zajęcia świetlicowe (gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki)
DZIEŃ EDUKACYJNO – KULTURALNY
- wyjazd do kina
- dla dzieci, które nie skorzystały z wyjazdu do kina – bajki w sali GOK
- stałe zajęcia świetlicowe (gry planszowe, tenis stołowy, piłkarzyki)
ZAKOŃCZENIE AKCJI ZIMOWEJ „FERIE 2013”
22 lutego
piątek
- godz. 12.00 – rozstrzygnięcie Konkursu „Studnia Talentów”
- godz. 14.30 podsumowanie akcji zimowej i rozdanie
konkursów i turniejów:
* turniej tenisa stołowego
* turniej piłkarzyków
* konkurs rysunkowy – postać z bajki
* aktywny udział w zajęciach
nagród
dla
zwycięzców
Uwaga:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie „Ferie zimowe 2013”.
2. W trakcie trwania przygotowanych przez organizatora zajęć kawiarenka internetowa czynna będzie tylko dla
dorosłych.
3. Dzieci na zajęcia dowożone są przez dorosłych lub przyjeżdżają we własnym zakresie.
4. W przypadku wyjazdów, dzieci ponoszą koszty biletu wstępu, organizator natomiast zapewnia dojazd
autokarem. Informacje odnośnie godziny wyjazdów oraz programy wycieczek i wysokość odpłatności będą
podane do wiadomości na kilka dni przed wyjazdem.
5. Koszty spektakli teatralnych ponosi Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
6. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.: 58 684 11 26 w godz.: 8.00–18.00
oraz na stronie internetowej: www.somoninogok.pl

Podobne dokumenty