Język angielski Rzeźba UWAGA – zajęcia Wychowania fizycznego

Komentarze

Transkrypt

Język angielski Rzeźba UWAGA – zajęcia Wychowania fizycznego
KIERUNEK I INTERMEDIA
Studia I stopnia
DZIE
Ń
TYG.
PO
ROK
STUD
.
I
II
III
WT
ŚR
8-9
9-10
Język angielski
Technologie cyfrowe MZ
s. 208
dr Jarosław Czarnecki
Technologie cyfrowe MZ
s. 208
dr Jarosław Czarnecki
I
10-11
PLAN ZAJĘĆ
ROK AKADEMICKI 2016/2017, SEMESTR ZIMOWY
11-12
12-13
13-14
14-15
Elementy animacji MZ
s.14f
dr Robert Turło
Psychofizjologia widzenia
dr A. Burkiewicz MZ s. 2b
Język angielski
III
Analiza sztuki współczesnej WZ
AUDYTORIUM dr Łukasz Guzek
I
Historia sztuki i kultury starożytnej
– WZ Audytorium dr Ł.Guzek,
/średniowiecznej - dr R.
Nieczyporowski
II
16-17
17-18
18-19
Podstawy fotografii cyfrowej MZ s.2b
mgr Jarosław Bartołowicz
Instytucje kultury MZ 2b
mgr Anna Włodarska
Zagadnienia rysunku WZ s. 01
prof. Janina Rudnicka
Metodologia konstruowania projektów
artystycznych
dr Dorota Nieznalska MZ s. 3b
II
15-16
Wprowadzenie do techniki
komputerowej 3D
Mgr P.Trześniak 208 MZ
Narracja wizualna dr B. Burska s. 3b MZ
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych MZ - 4b prof. Grzegorz Klaman /
Pracownia Przestrzeni Audio i VideoMZ -1b prof. Wojciech Zamiara
Warsztat DTP MZ s.14f
mgr Maciej Salamon
Zasoby kultury wizualnej dr B. Burska s. 3b MZ
Wychowanie fizyczne
wg dostępnej oferty
Projektowanie graficzne MZ
14f
mgr Maciej Salamon
Projektowanie i organizacja
przestrzeni
MZ s. 6b - dr hab. Robert Kaja
III
CZ
I
Podstawy technik fotograficznych
(e-lerning) MZ s. 12f dr A. Babińska
Podstawy rysunku WZ s. 04
dr Sylwia Jakubowska-Szycik
II
Podstawy audio MZ s.208
dr Adam Witkowski
Podstawy audio MZ s.208
dr Adam Witkowski
Rzeźba
mgr Martyna Jastrzębska MZ - s. 2
III
PI
Historia filozofii z element. etyki i
socjologii sztuki
WZ Audytorium
dr hab. A.Pawliszyn prof. ASP
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych MZ 4b prof. Grzegorz Klaman /
Pracownia Przestrzeni Audio i VideoMZ -1b
prof. Wojciech Zamiara
I
1
II
III
Prawo autorskie
- WZ Audytorium
mgr M. Matyka
Przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej
(jedna do wyboru spośród: Rzeźba, Podstawy Projektowania Graficznego,
Projektowanie i Org. Przestrzeni, Fotografia wg siatki godzin)
Historia sztuk medialnych WZ
Audytorium
dr Katarzyna Lewandowska
Teoria mediów
Realizacja obrazu filmowego
dr M. Jankowska MZ s.3b
mgr Vahram Mkhitaryan MZ-s.13f
Nowe tendencje w sztuce
współczesnej WZ Audytorium
dr Katarzyna Lewandowska
UWAGA – zajęcia Wychowania fizycznego obowiązują I rok ( zapisy u prowadzących wg Planu zajęć – z dostępnej oferty))
Legenda: WZ- Wielka Zbrojownia , Targ Węglowy 6, MZ – Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15