brak vat-ue nabywcy nie wyklucza zastosowania stawki 0%

Transkrypt

brak vat-ue nabywcy nie wyklucza zastosowania stawki 0%
BRAK VAT-UE NABYWCY NIE WYKLUCZA ZASTOSOWANIA STAWKI 0%
Zwracamy Państwa uwagę na korzystną dla podatników interpretację indywidualną Ministra Finansów
(MF) z dnia 26 lutego 2016 r. (sygn. IPTPP2/4512-627/15-3/JS), w zakresie prawa do zastosowania 0
proc. stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Zgodnie ze stanowiskiem MF, w przypadku dostawy towarów do kontrahenta unijnego i faktycznego
wywozu tych towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa UE, podatnik ma prawo do
zastosowania 0 proc. stawki VAT, nawet jeśli w momencie dostawy nabywca nie posiadał ważnego
numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).
Jak wskazano w interpretacji, kluczowym warunkiem dla zachowania prawa do zastosowania 0 proc.
stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów jest posiadanie dokumentów
potwierdzających jednoznacznie, iż doszło do wywozu towaru poza terytorium Polski i dostarczenia
ich do nabywcy w innym kraju UE. Uznanie danej dostawy lub danego nabycia za czynność
wewnątrzwspólnotową musi być zatem dokonywane na podstawie aspektów obiektywnych, takich jak
fizyczne przemieszczenie towarów pomiędzy państwami członkowskimi.
Zarejestrowanie się dla kontrahenta unijnego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych kilka
miesięcy po dostawie w ocenie MF spełnia warunki do uznania, że dostawy dokonano na rzecz
podatnika zidentyfikowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (art. 13 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
Budynek Delta IV p.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
tel. (+48) 61 643 45 50
fax. (+48) 61 643 45 51
Biuro w Warszawie
Budynek Central Tower XXII p.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
Budynek Delta IVp.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
T +48 61 643 45 50
F +48 61 643 45 51
[email protected]
www.wtssaja.pl
Prezes Zarządu:
Magdalena Saja
NIP: 778-141-77-66
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000206176
Kapitał zakładowy: 200.000 PLN