Klucz odpowiedzi

Transkrypt

Klucz odpowiedzi
II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej
„A Słowo stało się Ciałem” – Ewangelia św. Mateusza
ETAP MIĘDZYSZKOLNY– 15 kwietnia 2015 r.
KLUCZ ODPOWIEDZI
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nr
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Odpowiedź
B
A
A
B
C
A
B
C
C
B
A
D
C
B
A
Pytania zamknięte cz. I
Punktacja Nr
Odpowiedź
1p.
16.
D
1p.
17.
D
1p.
18.
C
1p.
19.
B
1p.
20.
A
1p.
21.
C
1p.
22.
A
1p.
23.
C
1p.
24.
B
1p.
25.
D
1,5 p.
26.
A
1,5 p.
27.
C
1,5 p.
28.
D
1,5 p.
29.
B
1,5 p.
30.
C
Pytania z części II
Odpowiedź
Punktacja
A. Jezus, Herod
B. Paralityk
C. Żądanie znaku
nagrodę życie wieczne
Rozdział 19
naukę przykazania
nie kłam nie kradnij
przyjaciela bliźniego
rodzinie ubogim
szczęśliwy zasmucony
A. ludźmi, chwalili
B. dane, kołaczcie
C. modlitwy, zbójców D. niewielu, radości E. trzy
A. dziesięć
B. Setnik
C. Pole Krwi lub Pole Garncarza D. Józefa z Arymatei
A. 3
B. 4
C. 6
D. 5
E. 1
F. 8
A; B; D; E; G; H
VII. A: 4 B: 1
VIII.
A.
B.
C.
odp.
D.
C: 6 D: 2 E: 5 F: 7 G: 3 H: 8
Matka synów Zebedeusza (Mt 20,1nn)
Piotr (Mt 17,1nn) – poprawnie też Szymon
Mędrcy ze Wschodu (Mt 2,2) – lub podob.
Anioł (Mt 28,5)
Punktacja
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
1,5 p.
za każdą poprawna odp.
+ 1 p.
za każde poprawnie skreślone
słowo +1 p.
Poprawny rozdział +1 p.
za każde poprawne słowo
+1 p.
za każdą popr. odp. + 1,5 p.
za każdą poprawną odp.
+ 1 p.
za każdą poprawną odp.+ 1 p.
za każda zła odp. – 1 p.
za każdą poprawną odp.+ 1 p.
za każdą poprawną odp.
+1 p.