HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Transkrypt

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH I ODPADÓW ZIELONYCH
ZABUDOWA WIELORODZINNA – SEKTOR IV (2016 r.)
Adres Posesji
Dzień
wywozu
Chrobrego
nr 1 do nr 7,
nr 12 do nr 21
bez 21
Nr 21
PAPIER
Częstotliwość
wywozu
Czwartek
Raz w
tygodniu
-
-
Czwartek
Raz w
tygodniu
TWORZYWA SZTUCZNE
Dzień
Częstotliwość
wywozu
wywozu
Dzień
wywozu
SZKŁO
Częstotliwość
wywozu
Wtorek +
piątek
2 razy w
tygodniu
środa
raz w
miesiącu
Piątek
Raz w
tygodniu
-
-
Wtorek +
piątek
2 razy w
tygodniu
środa
raz w
miesiącu
Wtorek +
piątek
2 razy w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
nr 8 do nr 11
Dylewicza
nr 19, 21
Poniedziałek
+ czwartek
nr 20
Poniedziałek
nr 22
Poniedziałek
nr 23
Poniedziałek
2 razy w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Wtorek
Wtorek
Wtorek
środa
Co 2 tygodnie
środa
co 2 tygodnie
środa
co 2 tygodnie
środa
raz w
miesiącu
Daszyńskiego
nr 2 do 4, nr 8
nr 6
od nr 15, nr 121
bez 119
nr 119
nr 123, 125
Czwartek
Co 2 tygodnie
Raz w
Czwartek
tygodniu
Poniedziałek
2 razy w
+ czwartek
tygodniu
Raz w
Czwartek
tygodniu
Raz w
Czwartek
tygodniu
Piątek
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
2 razy w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Wtorek +
Piątek
środa
raz w
miesiącu
raz w
miesiącu
raz w
miesiącu
raz w
miesiącu
Co 2 tygodnie
środa
co 2 tygodnie
Raz w
tygodniu
Środa
Raz w
miesiącu
środa
środa
środa
Graniczna
25
Karowa
Czwartek
Raz w
tygodniu
od nr 11A do nr
11D
Poniedziałek Co 2 tygodnie
Wtorek
Co 2 tygodnie
Raz w
tygodniu
2 razy w
tygodniu
środa
raz w
miesiącu
środa
co 2 tygodnie
środa
co 2 tygodnie
środa
co 2 tygodnie
-
-
KURPIOWSKA
Poniedziałek
Poniedziałek
+ czwartek
Raz w
tygodniu
2 razy w
tygodniu
Wtorek
Wtorek +
piątek
poniedziałek
+ czwartek
2 razy w
tygodniu
Wtorek +
piątek
-
-
wtorek
Nr 2, nr 12
poniedziałek
+ czwartek
2 razy w
tygodniu
Wtorek +
piątek
2 razy w
tygodniu
środa
co 2 tygodnie
nr 14
czwartek
Raz w
tygodniu
Piątek
Raz w
tygodniu
Środa
Raz w
miesiącu
Nr 22, nr 26
Czwartek
Co 2 tygodnie
Piątek
Co 2 tygodnie
Środa
Raz w
miesiącu
Wtorek +
piątek
2 razy w
tygodniu
środa
co 2 tygodnie
środa
raz w
miesiącu
od nr 1 do nr 2
od nr 4 do nr 7
MAZURSKA
od nr 2 do nr 8
Nr 2
2 razy w
tygodniu
Raz w
tygodniu
MIESZKA I
MONTE CASSINO
od nr 33 do nr
37
poniedziałek
+ czwartek
2 razy w
tygodniu
Nr 1
poniedziałek
+ czwartek
2 razy w
tygodniu
NOWY ŚWIAT
wtorek
raz w
tygodniu
od nr 2 do nr 4,
od nr 5 do nr 15
poniedziałek
raz w
tygodniu
wtorek
raz w
tygodniu
środa
raz w
miesiącu
Nr 7
poniedziałek
raz w
tygodniu
wtorek
raz w
tygodniu
środa
Co 2 tygodnie
poniedziałek
raz w
tygodniu
wtorek
raz w
tygodniu
Środa
Raz w miesi
acu
Raz w
tygodniu
Wtorek
Raz w
tygodniu
środa
co 2 tygodnie
-
Wtorek +
piątek
2 razy w
tygodniu
-
-
Wtorek +
piątek
2 razy w
tygodniu
środa
Piotrowskiego
Nr 15 do nr 21
PODLASKA
Poniedziałek
nr 2, nr 12
Nr 6
POZNAŃSKA
Poniedziałek
+ czwartek
Poniedziałek
+ czwartek
Nr 22
Czwartek
nr 24
nr 61, nr 103, nr
105, nr 107, nr
Nr 111, nr 119,
nr 121
Czwartek
Czwartek
2 razy w
tygodniu
2 razy w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
nr 37A,
od nr 58 do nr
62, nr 71
Czwartek
Raz w
tygodniu
od nr 2 do nr 16
nr 18, nr 20
Czwartek
Piątek
Co 2 tygodnie
Piątek
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Piątek
Raz w
tygodniu
Piątek
Piątek
Piątek
środa
środa
Środa
środa
środa
raz w
tygodniu
raz w
tygodniu
raz w
tygodniu
Raz w
miesiącu
Co 2 tygodnie
Raz w
miesiącu
SOKOŁOWSKA
Nr 71
nr 70
Poniedziałek Co 2 tygodnie
-
-
Poniedziałek
Raz w
tygodniu
Wtorek
Wtorek
Wtorek +
piątek
środa
Co 2 tygodnie
Raz w
tygodniu
środa
co 2 tygodnie
raz w
miesiącu
Środa
Co 2 tygodnie
2 razy w
tygodniu
środa
raz w
miesiącu
nr 75
nr 77, nr 79
nr 80,
nr 84
nr 85
nr 87
nr 88
nr 91, nr 93
nr 156, nr 158
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
+ czwartek
Poniedziałek
Poniedziałek
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
2 razy w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Poniedziałek Co 2 tygodnie
Wtorek
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Raz w
tygodniu
Wtorek
Co 2 tygodnie
Piątek
Wtorek +
piątek
Wtorek +
piątek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek
środa
raz w
miesiącu
raz w
miesiącu
raz w
miesiącu
raz w
miesiącu
raz w
miesiącu
raz w
tygodniu
raz w
miesiącu
środa
Co 2 tygodnie
środa
co 2 tygodnie
środa
środa
środa
środa
środa
środa
WARSZAWSKA
nr 121
czwartek
nr 190
czwartek
Co 2 tygodnie
Wtorek
Co 2 tygidnie
2 razy w
tygodniu
2 razy w
tygodniu
Raz w
tygodniu
nr 26
poniedziałek
Raz w
tygodniu
Wtorek
nr 28
Poniedziałek
+ czwartek
2 razy w
tygodniu
Wtorek
nr 123, nr 125
nr 127, nr 129
Co 2 tygodnie
Raz w
Poniedziałek
tygodniu
Poniedziałek
2 razy w
+ czwartek
tygodniu
środa
środa
Co 2 tygodnie
Co 2 tygodnie
środa
Raz w
tygodniu
raz w
miesiącu
Raz w
tygodniu
środa
raz w
miesiącu
Raz w
tygodniu
środa
raz w
tygodniu
środa
ŻYTNIA
W dniu odbioru odpadów prosimy o wystawienie pojemników/worków od godziny 6.00 przed posesję lub
udostępnienie w altanie śmietnikowej albo w miejscu dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję, nie powodując
uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w sezonie
zimowym możliwości dojazdu do pojemników ( odśnieżenie).
Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników na odpady komunalne zabrania się
wrzucania gorącego popiołu. Odpad ten, przed umieszczeniem go w pojemniku, powinien być ostudzony i zapakowany w
szczelny worek na odpady.