KARTA KONTROLI JAKOŚCI Selenite F Bulion

Komentarze

Transkrypt

KARTA KONTROLI JAKOŚCI Selenite F Bulion
KARTA KONTROLI JAKOŚCI
produkt:
Selenite F Bulion
Numer katalogowy:
6030
Numer serii:
Data ważności:
Skład podłoża w g/l:
Hydrolizat z kazeiny
Wyciąg mięsny
Laktoza
Selenin sodu
Fosforan sodu
20151229
2016-06-26
Suplementy g/l:
oczekiwany wynik:
słomkowy
klarowny
płynne
7,0 ± 0,2
Kontrola jałowości:
czas inkubacji: 3 - 5 dni
temp. inkubacji: 37 i 25 ± 2˚C
oczekiwany wynik:
brak wzrostu
Mikroorganizm:
uzyskany wynik:
zgodny
zgodny
zgodny
7,1
uzyskany wynik:
zgodny
18-24h
35 ± 2˚C
oczekiwany wynik:
uzyskany wynik:
Salmonella typhimurium ATCC 14028
dobry wzrost, zmiana barwy na
ceglastą
zgodny
Shigella sonnei ATCC 9290
dobry wzrost, zmiana barwy na
ceglastą
zgodny
zhamowanie wzrostu
zgodny
Escherichia coli ATCC 25922
wybiórcze
2,5 g
2,5 g
4,0 g
4,0 g
10,0 g
Ogólna charakterystyka podłoża:
kolor
klarowność / jednorodność
konsystencja
pH
Kontrola wzrostu:
czas inkubacji:
temp inkubacji:
Rodzaj podłoża:
Kontrola jakości przeprowadzona zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014.
Badania wykonał i zatwierdził:
Monika Zimmermann
Graso, 83-200 Starogard Gd, Krąg 4a
www.podloza.pl