W KRĘGU MUZYKI BAROKU

Komentarze

Transkrypt

W KRĘGU MUZYKI BAROKU
VV FFeessttiiw
waall
M
U
Z
Y
K
MUZYKAA W
W ZZAABBYYTTK
KO
OW
WYYC
CH
HK
KO
OŚŚC
CIIO
OŁŁAAC
CH
H II W
WN
NĘĘTTRRZZAAC
CH
H
K
KSSIIĘĘSSTTW
WAA N
NYYSSK
KIIEEG
GO
O
N
NYYSSAA’’22000044
W KRĘGU MUZYKI BAROKU
Heinrich Ignaz von Biber
Arcangelo Corelli
Alessandro Scarlatti
Francesco Antonio Bonporti
Georg Friedrich Haendel
Antonio Vivaldi
Isabella Leonarda
Karolina Brachman - sopran
Zespół Muzyki Dawnej PARNASSOS
Martyna Pastuszka - skrzypce
Adam Pastuszka - skrzypce
Anna Katyńska - wiolonczela
Urszula Jasiecka-Bury - klawesyn

Podobne dokumenty