W okresie od stycznia do czerwca br. Spółka podpisała łącznie

Transkrypt

W okresie od stycznia do czerwca br. Spółka podpisała łącznie
Raport bieżący nr 42/2015
Data sporządzenia: 2015-07-15
Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL SA
Temat: Szacunkowe dane dotyczące sprzedaży mieszkań w I półroczu 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść:
Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w I półroczu 2015 r. Spółka odnotowała blisko 45%
wzrost ilości sprzedanych mieszkań w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.
W okresie od stycznia do czerwca br. Spółka podpisała łącznie prawie 100 umów
deweloperskich w ramach 6 inwestycji zlokalizowanych w województwie pomorskim. Na
dzień 30 czerwca 2015 roku łączna liczba mieszkań pozostających w ofercie sprzedaży Spółki
wyniosła 533 lokale. Jednocześnie Spółka zaobserwowała systematyczny wzrost sprzedaży w
realizowanych przez nią inwestycjach - w ubiegłym roku odnotowała ponad 134% wzrost
ilości sprzedanych lokali, podpisując 220 umów deweloperskich.