25. dr Krzysztof Czykier

Transkrypt

25. dr Krzysztof Czykier
Dr Krzysztof Czykier
Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej
Rodzina wielopokoleniowa – kontekst społeczny i edukacyjny.
Znaczenie starszych generacji w wychowaniu młodszego pokolenia.
Samotność i osamotnienie w dorosłości i starości.
Wizerunek człowieka starego/starości w mediach elektronicznych.
Znaczenie mediów elektronicznych w edukacji ludzi dorosłych.

Podobne dokumenty