Coalisator P

Komentarze

Transkrypt

Coalisator P
Separator substancji ropopochodnych
Coalisator P
Zastosowanie
GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE
WARSZTATY SAMOCHODOWE
MYJNIE SAMOCHODOWE
Elementy separatora
1 Wlot (PEHD)
2 Zasyfonowany kanał odpływowy (PEHD)
3 Zbiornik monolityczny (PEHD)
4 Filtr koalescencyjny (tkanina stalowo-
6
propylenowa)
5 Pokrywa lekka (PEHD)
6 Właz (żeliwo) klasa B 125
5
1
1
2
2
3
3
4
4
Wolnostojący
Do zabudowy w gruncie
klasa obciążenia B125
OO Separator substancji ropopochodnych zgodny
OO Separator substancji ropopochodnych zgodny z normą
z normą PN-EN 858, klasa I
OO Bardzo wysoka skuteczność podczyszczania
OO Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, owalny
kształt
OO W wersji ze zintegrowanym osadnikiem lub bez
OO Automatyczne urządzenie zamykające z zaworem
pływakowym, dla gęstości oleju 0,9 g/cm3
OO Ze zintegrowanym, wyjmowanym wkładem
koalescencyjnym
OO Elementy wlotowe i wylotowe wykonane z polietylenu,
o średnicy ∅110 mm dla standardowego przyłącza
rurowego
OO Pokrywa z tworzywa ∅ 450 mm z mocowaniem
zaciskowym
PN-EN 858, klasa I
OO Bardzo wysoka skuteczność podczyszczania
OO Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, owalny kształt
OO W wersji ze zintegrowanym osadnikiem lub bez
OO Automatyczne urządzenie zamykające z zaworem
pływakowym, dla gęstości oleju 0,9 g/cm3
OO Ze zintegrowanym, wyjmowanym wkładem
koalescencyjnym
OO Elementy wlotowe i wylotowe wykonane z polietylenu,
o średnicy ∅110 mm dla standardowego przyłącza
rurowego
OO Element do nadbudowy zwieńczony włazem żeliwnym
w klasie obciążenia B 125 zgodnie z EN 124, nadstawka
regulowana poprzez docięcie – co 45 mm
OO Wymiary włazu 615 mm x 315 mm
Nowość !
Nowość !
Ø +
+
+
Ø +
+
+
Ø [
[
Typ
Pojemność osadnika
Całkowita pojemność
Objętość magazynowania oleju
l
l
l
[
H1
H2
[
mm
mm
H3
mm
Numer katalogowy
–
150
49
405
385
790
3901.00.10
150
300
49
765
745
1150
3911.00.10
3
–
150
49
405
385
790
3903.00.10
3
150
300
49
765
745
1150
3913.00.10
1,5
1,5
7
Separator substancji ropopochodnych Coalisator P
do zabudowy w gruncie – klasa obciążenia B125
Ø [
7
+
+
[
Ø [
+
+
Nowość !
Separator substancji ropopochodnych Coalisator P
wolnostojący
[
Pojemność osadnika
Całkowita pojemność
Objętość magazynowania oleju
H1
H2
H3
l
l
l
mm
mm
mm
1,5
–
150
49
405
385
510 – 965
3901.30.10
1,5
150
300
49
765
745
510 – 965
3911.30.10
3
–
150
49
405
385
510 – 965
3903.30.10
3
150
300
49
765
745
510 – 965
3913.30.10
Typ
Numer katalogowy
Separator zapewnia stopień oczyszczania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r.
oraz normą PN-EN 858. Zawartość substancji olejowych na wylocie wynosi ≤ 5 mg/l. Zostało to potwierdzone
przez Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych, Techniki Sanitarnej i Separacji w Wurzburgu (LGA).
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.