Program I Krajowego Spotkania

Transkrypt

Program I Krajowego Spotkania
IS
Spotkanie
potkanie Przyjaciół
Przyjaciół, Współ
Współpracowników
i Sympatyków Haliny Semenowicz
w 5. rocznicę
rocznicę Jej śmierci
mierci
ZAPROSZENIE
Drodzy Przyjaciele!
Współpracownicy i Sympatycy Haliny!
Animatorzy PSAPCF!
Wszyscy zainteresowani Spotkaniem!
Zapraszamy serdecznie do Otwocka, z przekonaniem, Ŝe warto przyjechać.
Dlaczego Otwock?
Otwock?
Dla nas Otwock – to Halina Semenowicz. Bywaliśmy w Otwocku i u samej Haliny
wiele razy, toczyliśmy rozmowy, Ŝarliwe
dyskusje i popijaliśmy aromatyczną
herbatę, serwowaną w nietuzinkowej porcelanie. Halina dzieliła się z nami swoją
wiedzą o Ruchu Freinetowskim na świecie. Mówiła o zdarzeniach najnowszych, bo z
racji swojej korespondencji z przyjaciółmi oraz lektury obcojęzycznych ksiąŜek i
czasopism była na bieŜąco, i sięgała teŜ do wspomnień, była przecieŜ waŜną
postacią nie tylko polskiego, ale światowego Ruchu. Poznała osobiście Celestyna
Freineta, miała we Francji wielu przyjaciół, znali Ją i podziwiali młodzi nauczyciele
w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii. Dla potrzeb naszego Ruchu tłumaczyła
najnowsze artykuły i doniesienia. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy zawsze
jej barwnych opowieści. Ona nadawała kształt programowy naszym działaniom.
Dawała nam duchowy impuls.
Jej pionierskie dzieło zyskało uznanie w oczach wielu pedagogów, a przede
wszystkim pośród nas. I - początkowo niewielką, później coraz liczniejszą - grupę
polskich nauczycieli skupiło wokół freinetowskiej idei. Halina była z nami do
ostatnich swoich dni. Odeszła w 2004. Zaczętą przez nią pracę kontynuujemy. Przez
ostatnie lata, juŜ bez niej, spotykaliśmy się na corocznych zjazdach i seminariach
freinetowskich. Dziś czujemy potrzebę, by w naszym gronie więcej o niej samej
rozmawiać, by ją wspominać. Do Stowarzyszenia wchodzą nowe osoby, coraz
młodsze pokolenie nauczycieli, które Haliny nie znało. Na nas, jej przyjaciołach i
współpracownikach, ciąŜy obowiązek zachowania pamięci osoby Haliny Semenowicz
i jej dokonań.
„Spotkanie Otwockie” - w kolebce Ruchu Freinetowskiego w Polsce, w miejscu
faktycznego urzeczywistniania pedagogii Celestyna Freineta - będzie okazją do
wspomnień, odświeŜenia naszych kontaktów i nakreślenia dalszych planów.
Nie zapomnijmy zabrać ze sobą pamiątek po Halinie, które są w naszym posiadaniu,
których strzeŜemy, otaczając pietyzmem. Nabrały wartości ponadczasowej. MoŜe
warto wspólnie je sobie przypomnieć, a niektóre wypowiedzi opublikować. Halina
ma swoje miejsce w panteonie Polskich Pedagogów, jednak naszym zadaniem jest
dbać o to, by nie została zapomniana.
Zaproście
Zapro cie w naszym imieniu Wszystkich, do których to zaproszenie, z powodu braku adresu
lub przeciwności losu, nie dotarło. Wydrukujcie im zaproszenie i kartę zgłoszenia. Bądźmy
wspólnie gospodarzami niecodziennego Spotkania.
Program spotkania i kartę zgłoszenia moŜna pobrać ze strony internetowej stowarzyszenia www.freinet.pl
Termin – 04 -05.07.2009 roku
Miejsce spotkania
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
ul. Literacka 8; 05-400 Otwock; tel. 022 7883718
Program Spotkania
4 lipca 2009 - sobota
12.00
Powitanie gości, uczestników I Krajowego Spotkania Przyjaciół,
Sympatyków i Współpracowników Haliny Semenowicz – Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy – przewodnicząca PSAPCF Kazimiera Piwko
13.00
Obiad
15.00
Przejście na Cmentarz - złoŜenie kwiatów, zaduma przy grobie
Haliny Semenowicz
17.00
Spotkanie wspomnieniowe – „ Dr Halina Semenowicz pedagog
poszukujący” z udziałem córki Aleksandry Semenowicz – część I
(freinetowski stół z aromatyczną herbatą Haliny)
Moderator: Zofia Napiórkowska
Ściana Pamięci – z nami na Zawsze... wykorzystamy Wasze
przywiezione na spotkanie pamiątki.
Moderator: Marzena Kędra
18.30
20.00
Kolacja
Wieczór poezji i swobodnej ekspresji Animatorów PSAPCF
dedykowany Pionierce pedagogii Freineta - Halinie Semenowicz
Tobie Halino… Z kartek dziennika mojej Mamy… – Aleksandra Semenowicz,
poezja Marii Kościuszko, poezja dziecięca z otwockiej szkolnej gazetki „Syrenka”
Moderator: Halina Smolińska- Rębas
Promocja ksiąŜki Haliny Semenowicz „ Freinet w Polsce” (wydanie II)
Moderator: Regina Chorn
5 lipca 2009 - niedziela
9.00
Śniadanie
10.00
Spotkanie wspomnieniowe część II ( freinetowski stół z aromatyczną
herbatą Haliny).
Moderator: Maria Kościuszko
Powołanie Grupy Przyjaciół Haliny Semenowicz „Amis de Halina”
Moderator: Kazimiera Michalczak
12.00
Zamierzenia na rok 2010 – Międzynarodowe Seminarium
Freinetowskie w Stulecie Urodzin Haliny Semenowicz
Moderator: Kazimiera Piwko
13.00
14.00
Obiad
Zakończenie Spotkania. Przejazd do Warszawy.
ZłoŜenie kwiatów na grobie Prof. Aleksandra Lewina
Koszt uczestnictwa:
55.00zł
w tym: koszty noclegu 04/05.07.2009 i wyŜywienia (04.07. – obiad, kolacja oraz 05.07
- śniadanie i obiad ) Koszty uczestnictwa regulujemy na miejscu spotkania.
Mile widziany regionalny słodki przysmak kulinarny na stół podczas „Spotkania
wspomnieniowego” - zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. To nasza tradycja!
Zgłoszenia: telefoniczne, pocztowe lub mailowe do 30 kwietnia 2009 roku
z podaniem danych do kontaktu: nazwisko, imię, adres zamieszkania, telefon, e-mail
Maria Kościuszko: 04-500 Otwock, ul. Lecha 2/2; tel. kom. 500 476 340 lub
022 881477 e-mail [email protected] neostrada.pl
Regina Chorn: 62-200 Gniezno, ul. świrowa 9; tel. kom. 696 022 022 lub
061 4256371 e-mail [email protected] lub [email protected]
Bardzo prosimy o terminowe potwierdzenie swojego udziału i odesłanie
mailem lub pocztą kartę zgłoszenia – liczba miejsc jest ograniczona!
Serdecznie zapraszamy – Do
Do zobaczenia …

Podobne dokumenty