Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar KS Warta

Komentarze

Transkrypt

Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar KS Warta
Ogólnopolskie Zawody Pływackie
o Puchar KS Warta Poznań
1. Termin i miejsce zawodów: 21.01.2017, Termy Maltańskie.
2. Organizator: KS Warta Poznań, Termy Maltańskie.
3. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział zawodnicy z pięciu grup wiekowych:

grupa A – rocznik 2007 i młodsi,

grupa B – rocznik 2006,

grupa C – roczniki 2005–2004,

grupa D – roczniki 2003–2002,

grupa E – rocznik 2001 i starsi.
4. Warunki techniczne: basen 25 m, 8 torów, elektroniczny pomiar czasu.
5. Program zawodów: rozgrzewka 10:00–10:45, otwarcie zawodów 10:50, rozpoczęcie
zawodów 11:00:
Nr konkurencji
(K–M)
Dystans
(m)
Grupy wiekowe uprawnione
do startu w konkurencji
Styl
1–2
50 motylkowy
3–4
50 dowolny
5–6
100 dowolny
7–8
100 motylkowy
9–10
50 grzbietowy
11–12
100 grzbietowy
13–14
50 klasyczny
15–16
100 klasyczny
17–18
200 dowolny
19–20
100 zmienny
21–22
200 zmienny
B
A
C
D
E
C
D
E
B
C
D
E
B
C
D
E
C
D
E
C
D
E
B
A
A
A
B
6. Nagrody:

dla trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji wszystkich grup
wiekowych medale i dyplomy,

dla najlepszej zawodniczki i zawodnika (suma punktów za dwa starty) z każdej
grupy wiekowej puchar KS Warta Poznań.
7. Opłata startowa wynosi 30 zł od zgłoszonego zawodnika i obejmuje dwa starty.
Opłata za każdy kolejny dodatkowy start wynosi 15 zł. Opłatę startową należy uiścić
w biurze zawodów czynnym w godz. 9:00–14:00.
8. Zgłoszenia do konkurencji w formie elektronicznej za pomocą edytora zgłoszeń należy
przesłać do 15.01.2017 na adres [email protected] (Krzysztof Świderski,
tel. 512 428 265), plik zaproszenia do pobrania ze strony www.megatiming.pl –
zawody okręgowe. Wykreśleń można dokonywać do 20.01.2017 do godz. 20:00, po
tym terminie opłaty zostaną naliczone jak w zgłoszeniu.
9. Osoba odpowiedzialna za organizację: Mikołaj Wilczek, [email protected],
tel. 502 656 858.
10. Istnieje możliwość zamówienia obiadu w restauracji Term Maltańskich. Kontakt do
zamówienia: [email protected], tel. 61 222 61 33.
Zapraszamy do Poznania

Podobne dokumenty