Informacja dla Klientów DHL Freight

Transkrypt

Informacja dla Klientów DHL Freight
Warszawa, 01 lipca 2016r.
Informacja dla Klientów DHL Freight
Szanowni Państwo,
Z dniem dzisiejszym na terenie Francji zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące tzw. płacy
minimalnej. W sposób szczególny dotyczą one działalności firm przewozowych - podnoszą koszty
delegacji kierowców, a co za tym idzie koszty obsługi logistycznej.
DHL Freight dołoży wszelkich starań, aby wpływ nowego prawa na stawki frachtowe był możliwie
najmniejszy. Ze względu na specyfikę usług świadczonych na rzecz naszych Klientów, np. różne miejsca
załadunku lub rozładunku, czy rodzaj serwisu, realne oddziaływanie nowych przepisów na ceny usług
może być zróżnicowane.
Szczegółowe informacje dotyczące usług spedycji drobnicowej i całopojazdowej z i do Francji dostępne
są u Przedstawicieli Handlowych DHL Freight obsługujących Państwa firmę.
Do Państwa dyspozycji pozostaje również Centrum Obsługi Klienta DHL Freight:
Centrum Obsługi Klienta DHL Freight
(w dni robocze, w godz. 7.30-16.30)
E-mail: [email protected]
Tel.: (32) 37 38 900
Z wyrazami szacunku,
Zespół DHL Freight

Podobne dokumenty