Romowie czują się dyskryminowani

Komentarze

Transkrypt

Romowie czują się dyskryminowani
TAI Press
0710125645301 Dziennik Polski z dnia 2007-10-26
Romowie czują się
dyskryminowani
Rozmowa z JANUSZEM KAMŃSKIM,
dyrektorem nowo powstałego
Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów
- Czy Romowie czują się dyskryminowani w Polsce?
- Tak. Nie zawsze jest to nagłaśniane i nie we wszystkich
miastach ma to miejsce. Dyskryminacja Romów występuje
tam, gdzie jest ich najwięcej, np.
w Mielcu czy na terenach powiatu Nowy Sącz. Przejawem
tej dyskryminacji jest wysokie,
bo sięgające 90 proc., bezrobocie wśród Romów.
- Czy jednak nie wynika to z ich
stylu życia i nie jest świadomym
wyborem?
- Rom nie wybiera świadomie takiego „stylu życia", jak
pani mówi. To wynik zaszłości
edukacyjnych i kulturowych. Te
rzeczy nakładają się na siebie,
a wynikiem jest wysokie bezrobocie. Próbujemy temu przeciwdziałać poprzez stowarzyszenia
romskie działające w Polsce.
- Ilu mamy Romów w Polsce?
- Przypuszczam, że ok. 20
tys. Jednak ta liczba ciągle się
zmienia.
- Czy Romowie zamieszkują tyłko na południu Polski?
- Głównie na południu, ale
nie tylko. Duże skupiska Romów są w Tarnowie, w Krakowie, zwłaszcza w Nowej Hucie,
w Mielcu, ale także w Radomiu
i w rejonie Szczecina.
- Czym zajmują się pracujący
Romowie?
- Najczęściej zajmują się
handlem, co mają niejako we
krwi. Ale nie tylko. Np. na teręnie Limanowej jeden z Romów
zajmuje się kowalstwem artystycznym. Są wśród nas ludzie,
którzy specjalizują się też w...
czyszczeniu kaloryferów.
- Romowie byli kiedyś znani
z handlu cynowymi patelniami.
Przyznam się jednak, że już dawno nie widziałam Rama oferującego ten wyrób...
- Cynowanie patelni to trądycyjny zawód romski. Niestety, tego typu naczynia zostały wyparte przez patelnie
teflonowe i inne. Korzystając
z funduszy unijnych, chcemy
zachęcić Romów, by powrócili
do korzeni i uruchamiali tego
typu działalność na mniejszą
skalę.
- Niedawno, w Tarnowie, powstało Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów. Jakie stawiacie sobie zadania?
- Centrum powstało w ramach projektu Jnicjatywa
na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów" realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecz-
Dziennik
Śr. nakład 80398 egz.
Zasięg lokalny
s. 12
HL
^^^^B^
^B^M^H^^B--
nego w ramach programu
EQUAL. Naszym głównym celem jest pomoc wszystkim
chętnym do podjęcia pracy albo do jej zmiany. Nie możemy
jednak ingerować w życie ludzi
na siłę. Założyliśmy sobie, że
będziemy przekonywać i t h i maczyć. Wiem, że w naszym
środowisku jest sporo ludzi,
którzy chcą podjąć pracę. Dotyczy to szczególnie osób
z małżeństw mieszanych. Jednak pracodawcy niechętnie zatrudniają ludzi pochodzenia
romskiego. Będziemy w centrum prowadzić kursy i szkolenią. Chcemy się skupić również na prowadzeniu doradztwa zawodowego.
- Czy tarnowskie centrum jest
jedyne w Polsce?
- Tak. Tarnowskie centrum
mieszczące się w Tarnowie
przy ulicy Katedralnej 2/3 jest
jedyne w Polsce. Nic zamierzamy jednak ograniczać swojej
działalności wyłącznie do regionu tarnowskiego.
Rozmawiała:
GRAŻYNA STARZAK
Dzisiaj o godz. 12 w pawilonie
sportowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 odbędzie się seminarium na temat
aktywizacji zawodowej Romów.
Podczas seminarium organizowanego przez Małopolską Szkołę
Administracji Publicznej UE zostanie zaprezentowana idea powołania Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów, którym kieruje
Janusz Kamiński. W trakcie seminarium będzie można zobaczyć film pt. „Niebieskoocy" ilustrujący zjawisko dyskryminacji
ludności romskiej.