prośba o sponsoring - Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia

Transkrypt

prośba o sponsoring - Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia
Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia
PROŚBA O SPONSORING
8 grudnia 2014
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o
rozważenie możliwości sponsorowania działań w
projekcie „ Sieć współpracy organizacji
pozarządowych pogranicza” (PL-BY-UA 2007 2013). 1.Międzynarodowy Przegląd Zespołów
Folkowych / 13 -14.02. 2015r. 2.Warsztaty kulinarne
„Polesie w garnku i na talerzu” / 11-13.02.2015r.
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania działań w
projekcie „ Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza” (PL-BY-UA 2007 - 2013).
1.
Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folkowych / 13 -14 lutego 2015r.
2.
Warsztaty kulinarne „Polesie w garnku i na talerzu” / 11-13 lutego 2015r.
Ten niezwykły projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Włodawy, którzy zechcą
uczestniczyć w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folkowych WŁODAWA 2015 oraz w biesiadzie
podsumowującej warsztaty kulinarne „Polesie w garnku i na talerzu”.
Również Państwo możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną
inicjatywę.
DLACZEGO OPŁACA SIĘ NAS WESPRZEĆ?
W realizację projektu wkładamy własne siły, lecz ze względu na nasze skromne środki finansowe
liczymy na Państwa wsparcie, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja i
reklama Państwa firmy. Dlatego też zwracamy się do firm i przedsiębiorstw, jak też do osób
prywatnych, z uprzejmą prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia w postaci środków pieniężnych i
gadżetów promocyjnych.
W zamian za sponsoring możemy zaoferować:
●
●
●
Promocję podczas imprezy - miejsce na tablicę Sponsora oraz informację o Sponsorze czytaną w
trakcie imprezy;
Informację o Sponsorze zamieszczoną na stronie internetowej projektu www.tppp.oic.lublin.pl;
Informację o Sponsorze zamieszczoną w materiałach drukowanych i/lub publikacjach.
Na co przeznaczymy dofinansowanie:
●
●
nagrody i upominki dla uczestników Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Folkowych;
zakup produktów spożywczych dla przygotowania biesiady .
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie
wkładem w rozwój i edukację kulturalną pokoleń.
Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia
Z wyrazami szacunku
Prezes TPPP
Halina Trzcińska
Wpłaty prosimy kierować na poniższe konto:
PEKAO SA O/Włodawa nr. 16 1240 2249 1111 0010 1132 0486
koniecznie z dopiskiem Projekt „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza”
http://www.tppp.oic.lublin.pl/aktualnosci/prosba-o-sponsoring/265/