Giełda turystyczna

Transkrypt

Giełda turystyczna
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy tanie noclegi hostel – Witamy!
Giełda turystyczna
28 września br w ramach Światowego Dnia Turystyki pn.„Turystyka dla
wszystkich-promocja powszechnej dostępności” odbyła się w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym „ Giełda Turystyczna-Region w zmysłach”,
podczas której uczniowie prezentowali wybrany region, miasto z
charakterystycznym dla wybranego miejsca atrakcjami turystycznymi:
historycznymi, kulinarnymi-poprzez wpływ na zmysły odbiorcy( wzrok,
słuch ,smak)
W konkursie wzięli udział uczniowie z legnickich szkół i okolic wraz z
opiekunami między innymi:
-Gimnazjum nr 2 z Legnicy
-Gimnazjum nr 4 z Legnicy
-Szkoła Podstawowa nr 19 z Legnicy
-Szkolno Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach
Wśród zaproszonych gości przybyli Pan Adam Sikorski-zastępca dyrektora
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz uczniowie SP nr 1 i SP nr 10 wraz
z opiekunami.
Program spotkania obejmował:
-prezentację zespołu ( w formie stoiska), występy na scenie( skecze
,legendy) prezentacje multimedialne, degustacja potraw,
-prezentację multimedialną pn.” Walory Krainy Łęgów Odrzańskich”-p.
Rafał Plezia
-Gala laureatów i wręczenie dyplomów, nagród.
Aktywność uczniów poprzez występy artystyczne,dekoracje stoiska,
zachęca do odwiedzenia prezentowanego regionu, miasta oraz była
skuteczną promocją turystyczną z zaakcentowaniem dziedzictwa
1
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy tanie noclegi hostel – Witamy!
kulturowego i przyrodniczego. Szkolna Giełda Turystyczna miała charakter
przygodowy, uczestnicy spotkania,zaproszeni goście poczuli atmosferę
żywej spontanicznej radości i doznali niespodziewanych wrażeń.
2