Univar Poland - Era inżyniera

Komentarze

Transkrypt

Univar Poland - Era inżyniera
European Solutions delivered locally
Univar Poland
Era inżyniera, marzec 2010
4/8/2010
Radoslaw Urbanski
European Solutions delivered locally
UNIVAR Corporation
•
Właściciel fundusz– CVC Capital
Partners
•
Przychody ze sprzedaży ponad
9,4 miliardów dolarów (2008)
•
Ponad 170 Centrów
Dystrybucyjnych w USA,
Kanadzie, Chinach i Europie
•
Ponad 7,500 ludzi z pasją
obsługujących ponad 250 tys.
aktywnych klientów
•
75000 aktywnych produktów w
ofercie pochodzących pod ponad
1800 dostawców
4/8/2010
2
European Solutions delivered locally
Europejskie rozwiązania
dostarczane lokalnie
Fakty i liczby w Europie
Sprzedaż - $2.4 miliarda
Kadra - 2,500
Zakres gograficzny–
EU27 + CH & N
Ilość lokalizacji - 58
4/8/2010
3
European Solutions delivered locally
UNIVAR w Polsce
Firma
- 1991 rejestracja firmy
- 1999 Vopak przejmuje Dystrybucja Sp z o.o.
- 2002 Certyfikacja ISO 9001:2000
- 2004 Zmiana nazwy Univar Poland sp z o.o.
Lokalizacje
Univar
- 2005 Akwizycja Mapol Sp z o.o. - dystrybutor
Novozymes w Polsce
- 2007 Nowa siedziba i znaczące rozszerzenie
zakresu działalności o surowce chemiczne
- 2010 Dziś: 4 lokalizacje, 35 ludzi
4/8/2010
4
European Solutions delivered locally
Zakres działalności firmy w Polsce
Dodatki
funkcjonalne do
żywności
Dodatki paszowe
Surowce
farmaceutyczne
Chemikalia do
uzdatniania wody
4/8/2010
Surowce
kosmetyczne oraz
do produkcji
chemii
gospodarczej
Surowce do
produkcji farb,
lakierów i chemii
budowlanej
Środki pomocnicze
dla przemysłu
motoryzacyjnego
Surowce do
produkcji szkła i
ceramiki
5
European Solutions delivered locally
Praktyki studenckie/absolwenckie w Univar
• Od 2007 roku firma regularnie przyjmuje studentów na
praktyki letnie 2-3 miesięczne, dając szanse na praktyczne
zapoznanie się z różnymi obszarami działalności
handlowej jak również operacyjnej.
• Szukamy
ludzi
aktywnych,
zaangażowanych,
zmotywowanych i zorientowanych na osiąganie celów,
którzy mogą pochwalić się osiągnięciami pozanaukowymi.
• Preferujemy
chemików,
technologów
żywności,
towaroznawców jak również studentów kierunków
biznesowych i logistyki.
• 5 osób z 10 stażystów to dziś regularni pracownicy firmy
4/8/2010
6
European Solutions delivered locally
Problemy
• Słaba mobilność studentów – przy czym teza o
przyczynach ekonomicznych nie jest zasadna !!!
• Braki w umiejętnościach samo prezentacji – zwłaszcza
u inżynierów    
• Niska świadomość benefitów wynikających z odbycia
stażu/praktyki
• Wciąż relatywnie słaba znajomość języków obcych
_____________________________________________
• Słaby kontakt z biznesem w trakcie procesu edukacji,
świat naukowy często mocno odseparowany od realiów
rynkowych, zmian w profilu produkcji, nowych
inwestycjach, otoczeniu konkurencyjnym
4/8/2010
7

Podobne dokumenty