Tygodniowy rozkład zajęć – klasy IV

Komentarze

Transkrypt

Tygodniowy rozkład zajęć – klasy IV
Tygodniowy rozkład zajęć – klasy IV – VI
rok szkolny 2016/2017 ważny od 01.09.2016 r.
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK
IVa
Marta Sochocka
IVb
Elżbieta
Szczepańska
IVc
Aneta
Kowalska
g. wych. 113
j. polski 104
1
j. polski 108
plastyka 110
2 z. komp.1 202
j. polski 105
j. polski 108
matematyka 14
3
przyroda 107 matematyka 117
g. wych. 14
4
plastyka 202
muzyka 110
przyroda 107
5
6 matematyka 109
7
8
9
w-f dz/ch
w-f ch
w-f dz/ch
1
w-f dz/ch
w-f ch/z.k. dz.
w-f dz/ch
2
j. polski 105
j. polski 110
j. polski 104
3
j. polski 105
j. angielski 113
j. polski 104
4
j. angielski 14
5 matematyka 109 w-f dz./z.k.ch
religia 217
w-f dz
matematyka 109
6
7
8
9
g. wych. 109
przyroda 108
przyroda 107
1
religia 117
2 j. angielski 14 matematyka 109
przyroda 107
religia 217
j. angielski 105
3
j. polski 107
plastyka 110
z. komp. 202
4
historia 104
j. polski 14
5 z. techniczne 108
6
7
8
9
religia 217
1 z. komp. 2 202
religia 217
2 j. angielski 14 matematyka 108
j. polski 105
j. polski 108
j. angielski 14
3
muzyka 110
4 matematyka 109 przyroda 108
muzyka 110
j. angielski 113 matematyka 109
5
w-f dz/chB
w-f dz/chB
w-f dz/chB
6
w-f dz/chB
w-f dz/chB
w-f dz/chB
7
8
Va
Barbara Woźnicka
Vb
Irena Kalkowska
Vc
Joanna Guzowska
Vd
Ewa Tomaszewska
VIa
Ewa Rycharska
VIb
Małgorzata
Tyburska
VI c
Monika
Wojciechowska
matematyka 109
w-f dz/chB
w-f dz/chB
muzyka 110
matematyka 107
j. polski 105
j. angielski 113
j. polski 105
w-f dz/chB
w-f dz/chB
matematyka 109
j. polski 104
przyroda 107
j. polski 104
matematyka 109
plastyka 110
j. angielski 113
j. polski 202
przyroda 107
religia 117
przyroda 108
j. angielski 113 matematyka 109
j. polski 105
j. polski 202
g. wych. 104
plastyka 110
historia 104
przyroda 108
przyroda 105 matematyka 109 j. angielski 113 j. angielski 14 matematyka 117
z. techniczne 108
j. polski 105
przyroda 107
historia 104
w-f dz/chB
w-f dz/chB
religia 117
w-f dz/chB
w-f dz/chB
religia 117
j. polski 108
w-f dz/ch
w-f dz/ch
przyroda 108
z. techniczne108
j. polski 105
historia 104
w-f dz/ch
w-f dz/ch
plastyka 110
religia 117
z. komp.1 202
matematyka 109
j. polski 104
przyroda 107
muzyka 110
przyroda 107 matematyka 109
religia 117
j. polski 105
z. techniczne108 matematyka 109
j. polski 117
przyroda 107
g. wych. 202
matematyka 107
j. polski 110
z. techniczne 108 j. angielski 14 matematyka 109
j. polski 105
j. angielski 113
WDŻ 107
matematyka 117
historia 104
j. angielski 113 z. komp.1 202
w-f dz/chB
historia 104
j. angielski 14
w-f dz/chB
z. komp.1 202
j. angielski 113
religia 117
w-f dz/ch
g. wych. 108
j. angielski 113
w-f dz/ch
j. polski 14
z. komp. 202
religia 117
j. polski 14
matematyka 109 j. angielski 113
muzyka 110
g. wych. 202
przyroda 107
matematyka 109
j. polski 110
j. polski 105
religia 117
matematyka 109
j. polski 105
muzyka 110
j. polski 107
przyroda 108
z. komp. 202
j. angielski 113
matematyka 14
przyroda 108
religia 117
historia 104
j. angielski 113
w-f dz/ch
z. komp.2 202
j. polski 104
w-f dz/ch
przyroda 107
j. polski 104
z. komp.1 202
j. angielski 113
historia 104
plastyka 110
z. techniczne 108
j. polski 105
j. polski 104
WDŻ 108
matematyka 117
j. polski 105
matematyka 109 matematyka 117
WDŻ 113
religia 117
z. komp.1 202
historia 104
j. angielski 14
z. komp.2 202
j. polski 105
z. komp. 2 202
.
historia 104
matematyka 109 j. angielski 14
j. polski 105
muzyka 110
g. wych. 109
w-f dz/ch
w-f dz/ch
religia 117
j. polski 104
w-f dz/ch
w-f dz/ch
g. wych. 105 matematyka 117
w-f dz/ch
j. polski 105
g. wych. 107
w-f dz/ch
matematyka 14
j. polski 105
j. angielski 113
z. komp. 2 202
przyroda 107
matematyka 14
j. polski 104
j. polski 104
historia 104
religia 117
matematyka 109
PIĄTEK
9
przyroda 107 z. techniczne 108
historia 110
w-f dz/chB
w-f dz/chB
z. komp. 2 202
j. polski 14
matematyka 109
j. polski 110
j. polski 14
1
historia 104
matematyka 117 przyroda 107
w-f dz/chB
w-f dz/chB
j. polski 14
matematyka 109
plastyka 110
z. techniczne 108
j. polski 14
2
j. polski 105
z. techniczne 108
plastyka 110
j. polski 113
matematyka 109 przyroda 107
j. polski 104
religia 117
j. angielski 14
3 matematyka 202
religia 217
przyroda 108 matematyka 202 j. angielski 113 matematyka 109
j. polski 105
plastyka 110
religia 117
matematyka 104 przyroda 107
4
j. polski 104
matematyka 109
j. polski 105
przyroda 117 z. techniczne 108 przyroda 107
muzyka 110
matematyka 202
5 j. angielski 14 j. angielski 113
w-f ch. in.
w-f ch. in.
w-f ch. in.
j. polski 104
przyroda 108
w-f dz. in.
w-f dz. in.
j. angielski 113
przyroda 107
muzyka 110
6
w-f ch. in
w-f ch. in
w-f ch. in
w-f dz. in
w-f dz. in
7
8
9