VP 1000 220 - 240 V 800 W Vysavaè Vysávaè Odkurzacz Porszívo

Transkrypt

VP 1000 220 - 240 V 800 W Vysavaè Vysávaè Odkurzacz Porszívo
220 - 240 V
800 W
Vysavaè
Vysávaè
Odkurzacz
Porszívo
Vacuum cleaner
44290418
4
44290422
5
44290423
6
44290424
7
VP 1000
10 44290427
8
44290425
13 44290402
44290420
2
44290401
1
9
44290426
11 44290428
44290421
3
14 44290419
12 44290429
15 44290430
44290432
17
44290433
18
16 44290431
220 - 240 V
800 W
Vysavaè
Vysávaè
Odkurzacz
Porszívo
Vacuum cleaner
44290405
20
44290406
19
VP 1000
21 44290416
23 44290410
44290408
28
22 44290414
24 44290411
44290415
29
25 44290412
26 44290413
44290404
27
44290409
30
32 44290434
44290407
31
220 - 240 V
800 W
Vysavaè
Vysávaè
Odkurzacz
Porszívo
Vacuum cleaner
VP 1000
Dílce na vysavaè VP 1000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Motor
Tìsnìní motoru
Držák motoru
Vypínaè ON/OFF
Kryt zadní
Mikrofiltr výfuku vzduchu
Møížku výfuku vzduchu
Knoflík - kompletní
Pružina
44290401
44290420
44290421
44290418
44290422
44290423
44290424
44290425
44290426
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Pojistka - kompletní
Západka
Kryt filtru
Filtr
Prùhledný kryt
Klapka
Kryt pøední
Møížka
Pøívodní kabel
44290427
44290428
44290429
44290402
44290419
44290430
44290431
44290432
44290433
44290406
44290405
44290416
44290414
44290410
44290411
44290412
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Velký nafukovací adaptér
Kartáè
Kartáèový nástavec
Štìrbinový nástavec
Nástavec
Podlahová trubice
Popruh
44290413
44290404
44290408
44290415
44290409
44290407
44290434
44290401
44290420
44290421
44290418
44290422
44290423
44290424
44290425
44290426
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Poistka - kompletná
Západka
Kryt filtra
Filter
Prieh¾adný kryt
Klapka
Kryt predný
Mriežka
Prívodný kábel
44290427
44290428
44290429
44290402
44290419
44290430
44290431
44290432
44290433
44290406
44290405
44290416
44290414
44290410
44290411
44290412
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Ve¾ký nafukovací adaptér
Kefa
Kefový nástavec
Štrbinová nástavec
Nástavec
Podlahová hubica
Popruh
44290413
44290404
44290408
44290415
44290409
44290407
44290434
Pøíslušenství:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Držák hadice
Hadice
Adaptér
Poèítaèový kartáè
Sací hubice
Malý nafukovací adaptér
Støední nafukovací adaptér
Dielce pre vysávaè VP 1000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Motor
Tesnenie motora
Držiak motora
Vypínaè ON/OFF
Kryt zadný
Mikrofilter výfuku vzduchu
Mriežka výfuku vzduchu
Gombík kompletný
Pružina
Príslušenstvo:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Držiak hadice
Hadica
Adaptér
Poèítaèová kefa
Sacia hubica
Malý nafukovací adaptér
Stredný nafukovací adaptér
220 - 240 V
800 W
Vysavaè
Vysávaè
Odkurzacz
Porszívo
Vacuum cleaner
VP 1000
Czêœci zamienne odkurzacza VP 1000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Silnik
Uszczelka silnika
Wspornik silnika
Wy³¹cznik
Obudowa
Mikrofiltr wylotu powietrza
Kratka wylotu powietrza
Przycisk
Sprê¿yna
44290401
44290420
44290421
44290418
44290422
44290423
44290424
44290425
44290426
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bezpiecznik
Zapadka
Os³ona filtra
Filtr
Os³ona przezroczysta
Klapka
Obudowa
Kratka
Przewód zasilaj¹cy
44290427
44290428
44290429
44290402
44290419
44290430
44290431
44290432
44290433
44290406
44290405
44290416
44290414
44290410
44290411
44290412
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Du¿a koñcówka nadmuchowa
Szczotka pod³ogowa
Koñcówka ze szczotk¹
Koñcówka
Koñcówka
Rura
Pasek
44290413
44290404
44290408
44290415
44290409
44290407
44290434
44290401
44290420
44290421
44290418
44290422
44290423
44290424
44290425
44290426
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Biztosíték-komplett
Rögzítõ
Szûrõ borító
Szûrõ
Átlátszó borító
Billenõ
Elülsõ borító
Rács
Hozzávezetõ kábel
44290427
44290428
44290429
44290402
44290419
44290430
44290431
44290432
44290433
44290406
44290405
44290416
44290414
44290410
44290411
44290412
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Nagy felfújható adapter
Kefe
Kefetoldalék
Résszívó toldalék
Toldalék
Padlótisztító csõ
Tartószíj
44290413
44290404
44290408
44290415
44290409
44290407
44290434
Wyposa¿enie:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Uchwyt wê¿a
W¹¿ elastyczny
Adapter
Szczotka
Koñcówka ss¹ca
Ma³a koñcówka nadmuchowa
Œrednia koñcówka nadmuchowa
Porszívó VP 1000 részei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Motor
Motor tömítés
Motor rögzítõ
Kapcsoló ON/OFF
Hátsó borító
Kifúvólevegõ mikroszûrõ
Kifúvólevegõ rács
Gomb-komplett
Rugó
Tartozékok:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Gégecsõ tartó
Gégecsõ
Adapter
Számítógép tiszt. kefe
Szívócsõ
Kis felfújható adapter
Középméretû felf. adapter
220 - 240 V
800 W
Vysavaè
Vysávaè
Odkurzacz
Porszívo
Vacuum cleaner
VP 1000
Parts for vacuum cleaner VP 1000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Motor
Motor gasket
Motor holder
Switch ON/OFF
Back cover
Microfilter of air outlet
Grid of air outlet
Button komplete
Spring
44290401
44290420
44290421
44290418
44290422
44290423
44290424
44290425
44290426
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Safety device complete
Catch
Filter cover
Filter
Transparent cover
Flap
Front cover
Grid
Supply cord
44290427
44290428
44290429
44290402
44290419
44290430
44290431
44290432
44290433
44290406
44290405
44290416
44290414
44290410
44290411
44290412
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Big inflatable adapter
Brush
Brush attachment
Slot attachment
Attachment
Floor notule
Strap
44290413
44290404
44290408
44290415
44290409
44290407
44290434
Accessories:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Hose holder
Hose
Adapter
Computer brush
Suction notule
Small inflatable adapter
Medium inflatable adapter

Podobne dokumenty