czytaj dalej

Komentarze

Transkrypt

czytaj dalej
Daily FX
EURPLN
USDPLN
Prognoza: Trend boczny
Prognoza: Trend boczny
DZIŚ WAŻNE:
Dane z USA – dziś poznamy cotygodniowe odczyty z rynku pracy (initial claims) oraz dane nt. zamówień na dobra trwałego
użytku za luty. Odczyt może być zaniżony przez mniejsze zamówienia dla Boeinga, natomiast po wyłączeniu sektora
transportowego zakładamy niewielki spadek wskaźnika. Poza danymi na godz. 13.15 zaplanowano przemówienie
przedstawiciela Fed J. Bullarda. Po dość jastrzębich wypowiedziach innych członków Fed w ostatnich dniach, tym bardziej
warto zwrócić na nastawienie kolejnego z nich.
EURPLN – EURPLN przetestował wczoraj minimum z poniedziałku przy 4,25, jednak dziś ponownie waha się na wyższych
poziomach wracając do 200-sesyjnej średniej ruchomej (obecnie przy 4,2650) w ślad za wzrostem awersji do ryzyka na
rynkach. Ruch potwierdza scenariusz stabilizacji na ostatnich przedświątecznych sesjach.
EURUSD – kurs pogłębia spadki, choć ruch ma niewielką skalę i wciąż nie dotarł do barier przy 1,11. Dziś dane i komentarz
J. Bullarda mogą mieć umiarkowane przełożenie na notowania pary. Nadal sądzimy, że ewentualny spadek do 1,11 w tym
tygodniu jeszcze nie doprowadzi do pokonania tej bariery.
USDPLN – kurs kontynuuje odbicie i dotarł już nad poziom 3,80. Krótkoterminowym hamulcem dla wzrostów powinna być
bariera 3,84, choć dziś para powinna jeszcze pozostać wyraźnie poniżej niej.
GBPPLN – kurs utrzymuje się poniżej bariery 5,40, pokonanej we wtorek, przez co pozostaje droga otwarta do dalszych
spadków w kolejnych dniach. Dziś jednak bardziej prawdopodobna wydaje się stabilizacja na nowych, niskich poziomach.
Kalendarium
Godz.
Kraj
Wskaźnik
00:00
US
Przemówienie przedstawiciela Fed (P. Harker)
Ostateczna
dana
Prognoza
Raiffeisen
Średnia
oczekiwań
Poprzedni
ŚRODA 23 MARCA
14:00
PL
Stopa bezrobocia (Luty, %)
10,30
10,30
10,30
15:00
US
Sprzedaż domów - r. pierwotny (Luty, tys)
512,00
10,30
510,00
494,00
10:30
UK
Sprzedaż detaliczna (Luty, %, m/m)
-0,4
-0,70
2,30
13:15
US
Przemówienie przedstawiciela Fed (J. Bullard)
13:30
US
Initial claims (tyg., tys.)
268,00
265,00
13:30
US
Zamówienia na dobra trwale (Luty, %, m/m)
14:45
US
PMI w usługach (Marzec, pkt)
13:30
US
PKB IVkw. 2015 rewizja (%, kw./kw. zann)
CZWARTEK 24 MARCA
-3,70
-2,50
4,70
51,40
49,70
1,00
1,00
PIĄTEK 25 MARCA
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie
1,00
Opór
Kurs
Wsparcie
EURPLN
USDPLN
Prognoza: Trend boczny
Prognoza: Trend boczny
4,3000
4,2700
4,2650
4,2650
4,2440
4,2380
4,2240
Kurs EURPLN ustabilizował się w pobliżu 200-sesyjnej średniej ruchomej przy 4,2640. Choć
para przetestowała wczoraj poniedziałkowe minimum przy 4,25, skala zniżki jest wyraźnie
mniejsza niż w poprzednich tygodniach, co dodatkowo zmniejsza szanse na dalsze silne
spadki kursu. Przestrzeń do spadków ogranicza też wyprzedanie w notowaniach pary. Jeżeli
jednak spadki ponownie nabrałyby tempa, kolejnymi ważnymi barierami będą grudniowe
minima pod 4,23.
Opór
Kurs
Wsparcie
EURPLN
USDPLN
Prognoza: Trend boczny
Prognoza: Trend boczny
3,8810
3,8660
3,8400
3,8190
3,8000
3,7650
3,7500
Kontynuując korekcyjne odbicie kurs USDPLN wzrósł nad barierę 3,80. Po tym ruchu
oscylator stochastyczny wrócił na neutralne poziomy. Wzrosty mają więc szanse w najbliższym
czasie wyhamować w oczekiwaniu na nowe sygnały. Oporem dla obecnej zwyżki powinny
być okolice 3,84, gdzie przebiega przebita w ubiegłym tygodniu linia ruchu wzrostowego z
maja 2015r. Przebicie tego poziomu było tym istotniejsze, że przebiega tu 50% zniesienia
wzrostów między majem a styczniem.
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie
Raiffeisen Polbank
ul. Piękna 20,
00-549 Warszawa
www.raiffeisenpolbank.com
Departament Sprzedaży Rynków Finansowych
Telefon: + 48 22 585 37 86
Faks:
+ 48 22 585 33 68
W razie pytań lub uwag dotyczących powyższej publikacji proszę o
kontakt:
[email protected]
Dealing:
Bydgoszcz
tel.: (22) 585 37 73
Poznań
tel.: (61) 655 47 51
Gdańsk
tel.: (22) 585 37 71
Rzeszów
tel.: (22) 585 37 75
Katowice
tel.: (22) 585 37 69
Szczecin
tel.: (22) 585 37 71
Kielce
tel.: (22) 585 37 70
Toruń
tel.: (22) 585 37 72
Kraków
tel.: (22) 585 37 70
Warszawa
tel.: (22) 585 37 79
Lublin
tel.: (22) 585 37 75
Wrocław
tel.: (22) 585 37 74
Łódź
tel.: (22) 585 37 75
Zielona Góra
tel.: (22) 585 37 73
Klauzula Ograniczenia Odpowiedzialności:
Niniejsza wiadomość została przesłana zgodnie z Pani/Pana zleceniem. Informujemy, że zgoda na otrzymywanie informacji może zostać w każdej chwili
odwołana. Jeżeli nie życzy sobie Pani/ Pan dalszego otrzymywania materiałów przygotowanych przez Zespół Analiz Ekonomicznych Raiffeisen Bank Polska
S.A (dalej: RBPL lub Bank) lub niniejszy materiał został wysłany na Pani/Pana adres przez pomyłkę, prosimy o przesłanie e-maila o tytule "REZYGNACJA" na
skrzynkę e-mailową: [email protected]
Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być
odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego
prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem
każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią
związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się
czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani
żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie
istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem.
Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i
innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była
wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów
związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa,
postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden
sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Podobne dokumenty