Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r. DO/ZW/0279/2008 ONP/02

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r. DO/ZW/0279/2008 ONP/02
Warszawa, dnia 5 lutego 2008 r.
DO/ZW/0279/2008
ONP/02/0075
Uczestnicy KDPW
W nawiązaniu do pisma ONP/12/0974 z dnia 7 grudnia 2007 r. uprzejmie informujemy,
iż w przypadku rozliczanych za pośrednictwem Clearstream Banking Luxemburg (CBL)
transferów akcji spółki ORCO PROPERTY GROUP, notowanej na rynku francuskim,
czeskim, węgierskim i polskim istnieje konieczność wskazywania dodatkowej informacji
związanej z miejscem przechowywania papierów, przypisaniem do danej puli papierów
- Place of Safekeeping. Identyfikacja właściwej puli papierów jest dokonywana na
podstawie powyższej informacji (pola Place of Safekeeping), co powoduje w efekcie
przypisanie przez CBL odpowiedniego common code
W związku z faktem, iż w wyniku zawartych na rynku polskim transakcji na akcjach
spółki ORCO PROPERTY GROUP zaciera się identyfikacja common code, jakim
pierwotnie były one oznaczone w momencie ich zaksięgowania w KDPW, co oznacza
również brak możliwości jego udokumentowania przez uczestników KDPW, Krajowy
Depozyt będzie realizował transfery tylko w ramach puli dostępnej na koncie KDPW w
CBL, t.j. nie będzie dokonywał na zlecenie uczestników operacji zmiany common code
na poziomie CBL.
Oznacza to, że nie zostanie zrealizowany transfer na dostarczenie papierów do czeskiej
instytucji depozytowej SCP, jeśli na koncie KDPW w CBL nie będzie wystarczającej liczby
papierów oznaczonej czeskim common code.
Jednocześnie informujemy, iż w celu wystandaryzowania przekazu danych w ww.
zakresie prosimy o stosowanie poniższych zasad w każdej Państwa instrukcji dotyczącej
transferu akcji ORCO PROPERTY GROUP.
Poniżej przedstawiamy zasady wskazywania pola Place of Safekeeping.
1. W transferze typu „external” -
do/od uczestnika Euroclear France – musi być
wskazane Place of Safekeeping - ESESFRPP (poprzednia wersja SICVFRPP) – BIC kod
Euroclear France.
2. W transferze typu „external” - do/od uczestnika czeskiej instytucji depozytowej SCP –
musi być wskazane Place of Safekeeping - STCUCZP1 – BIC kod SCP.
3. W transferze typu „external” -
do/od uczestnika wegierskiej izby depozytowo-
rozliczeniowej KELER – musi być wskazane Place of Safekeeping – KELRHUHB – BIC
kod KELER.
4. W transferze typu „internal” t.j. pomiędzy kontem KDPW w CBL a kontem innego
uczestnika CBL –musi być wskazane pole Place of Safekeping w jeden z mozliwych
sposobów:
a) ESESFRPP (poprzednia wersja SICVFRPP) jeśli papiery oznaczone są francuskim
common code – pochodzą z francuskiej puli lub,
b) STCUCZP1 – jeśli papiery oznaczone są czeskim common code lub,
c) KELRHUHB – jeśli są to papiery z puli węgierskiej.
5. W transferze typu „bridge” t.j. od/do uczestnika EUROCLEAR BANK nie są stosowane
oznaczenia Place of Safekeeping/common code.
Podobnym zasadom podlegają transfery akcji UNICREDITO ITALIANO, dla których
Place of Safekeeping powinien zostać przez Państwa wpisywany w każdej instrukcji
zgodnie z poniższymi zasadami:
1. W transferze typu „external” -
do/od uczestnika włoskiej izby depozytowo-
rozliczeniowej MONTE TITOLI – musi być wskazane Place of Safekeeping – MOTIITMM
– BIC kod MONTE TITOLI.
2. W transferze typu „external” -
do/od uczestnika niemieckiej izby depozytowo-
rozliczeniowej Clearstream Banking Frankfurt (CBF) – musi być wskazane Place of
Safekeeping – DAKVDEFF - BIC kod CBF.
3. W transferze typu „internal” t.j. pomiędzy kontem KDPW w CBL a kontem innego
uczestnika CBL – musi być wskazany Place of Safekeping w jeden z możliwych
sposobów:
a) MOTIITMM - jeśli papiery oznaczone są włoskim common code – pochodzą z
włoskiej puli lub,
b) DAKVDEFF – jeśli papiery oznaczone są niemieckim common code.
4. W transferze typu „bridge” t.j. od/do uczestnika EUROCLEAR BANK nie są stosowane
oznaczenia Place of Safekeeping/common code.
Z poważaniem,
Dyrektor
Działu Operacyjnego
Krzysztof Ołdak

Podobne dokumenty