Dokumenty dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie trafiły do

Transkrypt

Dokumenty dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie trafiły do
Dokumenty dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie trafiły do AAN
28 kwietnia 2015 roku Włodzimierz Cienkowski, Prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, przekazał do zasobu AAN archiwum Klubu Weteranów 2 Dywizji Strzelców Pieszych.
2 Dywizja Strzelców Pieszych, pod dowództwem gen. Bronisława Prugar - Ketlinga, była polską jednostką wojskową
uformowaną we Francji 11 listopada 1939 roku. Jej celem była wspólna walka przeciwko Niemcom z wojskiem
francuskim. Do walk pod Clos du Doubs, mającym na celu obronę dróg prowadzących do Szwajcarii, żołnierze
przystąpili w czerwcu 1940 roku. Po rozbiciu przez Niemców oddziałów francuskich i wyczerpaniu się zapasów
amunicji, dywizja otrzymała rozkaz wycofania się do Szwajcarii, gdzie po przekroczeniu granicy została internowana.
Zbiór przekazany do AAN zawiera materiały archiwalne dotyczące działalności Klubu Weterana z lat 1960 - 2000, w
tym ankiety byłych żołnierzy, wspomnienia z walk i okresu internowania, relacje z uroczystości rocznicowych oraz
publikacje poświęcone Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie.
1