Warsztaty biblioterapii dla bibliotekarzy

Komentarze

Transkrypt

Warsztaty biblioterapii dla bibliotekarzy
Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
Warsztaty biblioterapii dla bibliotekarzy
W dniach 21–22 kwietnia br. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty II stopnia z zakresu biblioterapii,
zorganizowane dla bibliotekarzy PBP oraz gminnych bibliotek publicznych powiatu przemyskiego. Szkolenie
poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im.
KEN w Krakowie oraz certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu.
Kurs pt. „Biblioterapia w procesie przekazywania kompetencji lekturowych” obejmował wiele ciekawych zagadnień,
m.in.: wykorzystanie wielokulturowych bajek filozoficznych w edukacji i terapii; wykorzystanie nowoczesnych form
książki w pracy z czytelnikiem (książek multisensorycznych, e-booków, audiobooków i in.); odpowiedź literatury na
współczesne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; elementy neurodydaktyki w pracy z młodym
czytelnikiem oraz propozycję scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych
modeli postępowania biblioterapeutycznego.
Dyrekcja oraz organizatorzy składają serdeczne podziękowania Pani Trener za podzielenie się swoją wiedzą i
doświadczeniem z zakresu biblioterapii, a wszystkim Uczestnikom za liczny udział w spotkaniu.
Fot. M. Maziarz, A. Podulka
1