budynek biurowy na sprzedaż

Transkrypt

budynek biurowy na sprzedaż
Treść niniejszego pisma nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i winna być
interpretowana wyłącznie jak informacja, o której jest mowa w art.71 Kodeksu Cywilnego.
INFORMACJA O SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
KOŁOBRZEG, ul. MIESZKA I 6A
KONTAKT
ul. Kasprzaka 22
01-211 Warszawa
tel. 022/634-69-14
STATUS PRAWNY
Z własnością lokalu związany jest udział we własności gruntu oraz częściach
wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal, wynoszący 552/10000.
Dla lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział
Wieczystych księga wieczysta KO1L/00021489/9 (
Obciążenia – brak.
PRZEZNACZENIE W MPZP
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal znajduje się na obszarze
na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym Uchwała XLV/470/01 Rady Miejskiej w
Kołobrzegu z dnia 04 grudnia 2001 roku budynek z przedmiotowy lokalem
znajduje się na terenie oznaczonym OM – tereny ogólnie mieszkaniowe..
Treść niniejszego pisma nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i winna być
interpretowana wyłącznie jak informacja, o której jest mowa w art.71 Kodeksu Cywilnego.
LOKALIZACJA
 Kołobrzeg, ul. Mieszka I 6 lokal A
 Nieruchomość usytuowana jest w pobliżu drogi wyjazdowej na Koszalin.
 Nieruchomość znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
POWIERZCHNIA LOKALU

Powierzchnia użytkowa 246,10 m2
CHARAKTERYSTYKA
Nieruchomość lokalowa stanowi odrębna własność lokalu niemieszkalnego o
powierzchni 246,10 m2. Z własnością lokalu związany jest udział we własności
gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz w częściach wspólnych i
urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali.
Lokal usytuowany jest na parterze. Okna aluminiowe od frontu, z PCV od
zaplecza. Ściany - tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi
w łazienkach płytki ceramiczne. Podłogi w lokalu – terakota.
Lokal wyposażony we wszystkie media. C.O. z sieci miejskiej.
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA