AKADEMIA SZTUKI we współpracy z FUNDACJĄ AKADEMIA

Komentarze

Transkrypt

AKADEMIA SZTUKI we współpracy z FUNDACJĄ AKADEMIA
 AKADEMIA SZTUKI we współpracy z FUNDACJĄ AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ zaprasza studentów i wykładowców na: wykład otwarty Muzyka w Świątyni Jerozolimskiej jako model muzyki kościelnej w epoce baroku dr Szymon Paczkowski (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego) poniedziałek, 21 maja 2012 godz. 13:00 Sala Kameralna (106), I piętro Pałac pod Globusem, Akademia Sztuki Dr Szymon Paczkowski (ur. 1962) ukończył studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (1986), w 1987 został tamże zatrudniony jako asystent, a od 1996 jako adiunkt. W 1996 uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji pt.: Nauka o afektach w myśli muzycznej I poł. XVII wieku. Odbywał staże naukowe na uniwersytetach we Fryburgu Bryzgowijskim (1991), Londynie (1995) i Tybindze (1998-­‐99). W Instytucie Muzykologii UW prowadzi zajęcia z historii i analizy muzyki baroku, klasycyzmu i romantyzmu. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej zaangażowany jest w działalność artystyczną, organizatorską i popularyzacyjną. Był prezesem Chóru Akademickiego UW (1982-­‐1989), a także jego pierwszym dyrygentem i kierownikiem artystycznym. Koncertował z tym chórem m. in. w Warszawie, Berlinie, Las Palmas i Moskwie. Był ponadto konsultantem artystycznym Filharmonii Narodowej w Warszawie (1992-­‐1993), z którą nadal współpracuje. W działalności naukowej koncentruje się na zagadnieniach teorii i estetyki epoki baroku oraz na historii opery XVII-­‐XIX w. Jest autorem książki Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha.