Hasło wody-podziemne-swobodne-wody-gruntowe

Transkrypt

Hasło wody-podziemne-swobodne-wody-gruntowe
wody podziemne swobodne - wody gruntowe
(inżynieria leśna, hydrologia), wody podziemne ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i
strefą aeracji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym lub nieprzepuszczalnym.
Podlegają zmianom termicznym, zmianom składu chemicznego, wahaniom zwierciadła wód podziemnych.
Wraz z głębokością wpływ czynników atmosferycznych na wody podziemne swobodne słabnie. ang.
unconfined groundwaters, free water-table g.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A.
Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002
Publikacje powiązane tematycznie
Gabryszewski T., Wieczysty A., 1985 – Ujęcia wód podziemnych. Arkady. Warszawa.
Macioszczyk T., Szestakow W.M., 1983 – Dynamika wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa.
Pleczyński J., 1981 – Odnawialność zasobów wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa.

Podobne dokumenty