Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki57.52 kB

Komentarze

Transkrypt

Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki57.52 kB
Pojemniki na przeterminowane leki, pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców
Lęborka ustawione są w dziewięciu lęborskich aptekach. Każdy mieszkaniec miasta, który
ma przeterminowane leki w swojej apteczce, ma możliwość nieodpłatnie dostarczyć je do
jednej z niżej wymienionych aptek.
W aptekach tych można również oddać (bezpośrednio pracownikowi apteki) termometr
rtęciowy.
Lista aptek, do których można dostarczać przeterminowane leki i termometry rtęciowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apteka GEMINI – Al. Wolności 30
Apteka Staromiejska – ul. Staromiejska 17
Apteka GEMINI – Staromiejska 17
Apteka Pod Lwem – Plac Pokoju 4
Apteka Pod Wagą – ul. Tczewska 6
Apteka Dr Max – ul. 10-go Marca16 A
Apteka Przy Szpitalu – ul. Węgrzynowicza 13
Apteka Dr Max – ul. 1-go Maja 1 A
Apteka Strywald’M – ul. Armii Krajowej 32/1
Odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zajmie się:
F.H.U. „NATURA" z Bydgoszczy
tel./fax (52) 340 29 18
www.natura-odpady.pl