wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i muzyki

Transkrypt

wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i muzyki
WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ
PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
EGZAMIN
Spotkanie kandydatów
SALA
data
godzina
Kameralna
23.06.2015
9:30
KOMISJA
(wtorek)
Specjalność: Dyrygentura Chóralna
dyrygentura i śpiew
22.06.2015
(poniedziałek)
10.00
23.06.2014
10:00
Specjalność: Dyrygentura Orkiestr
Dętych: dyrygentura i instrument dęty
Uwaga od godziny 08.30 możliwość
konsultacji z akompaniatorem w sali
210.
201
specjalność:
Edukacja muzyczna:
Śpiew, metodyka edukacji,
Muzyka kościelna
Dyrygowanie, śpiew
158
prof. zw. dr hab. Przemysław Pałka - przewodniczący
prof. zw. dr hab. Leszek Bajon
prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski
prof. dr hab. Marek Gandecki
dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz prof. AM
ad. dr hab. Tomasz Dzięcioł
ad. dr Maciej Grosz
as. dr Paweł Łuczak
as. mgr Marianna Majchrzak
as. mgr Laura Stieler
wykł. mgr Paweł Joks
akomp.:
mgr Kamil Wiceniak
mgr Maciej Bolewski
mgr Agnieszka Liman
prof. zw. dr hab. Przemysław Pałka - przewodniczący
prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski
prof. dr hab. Marek Gandecki
dr hab. Magdalena Wdowicka – Mackiewicz
ad. dr hab. Tomasz Dzięcioł
doc. dr Teresa Śnitko
ks.ad. dr M. Białkowski
ad. dr Maciej Grosz
as. dr Paweł Łuczak
as. mgr Marianna Majchrzak
as. mgr Laura Stieler
st. wykł. mgr Marcin Bednarek
wykł. mgr Leszek Górka
wykł. mgr Przemysław Czekała
akomp.:
dr Ares Chadzinikolau
mgr Czesław Łynsza
mgr Sławomir Kamiński
184
Organy
(specjalność: Muzyka kościelna)
23.06.2013
10:00 – 12:00
Prof. Elżbieta Karolak - przewodnicząca
prof. Sławomir Kamiński
dr Waldemar Gawiejnowicz
dr Jarosław Tarnawski
WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ
PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
EGZAMIN
Spotkanie kandydatów
Specjalność: Dyrygentura
Chóralna I etap:
Dyrygentura i śpiew
SALA
data
godzina
Marszałkowska
19.06.2015
(piątek)
18.06.2015
(czwartek)
9:30
158
10.00
Uwaga: od godziny 08.30 istnieje
możliwość konsultacji z
akompaniatorem w sali 210.
Dyrygowanie i śpiew
specjalność:
Muzyka kościelna,
Edukacja muzyczna
158
19.06.2015
(piątek))
10.00 – 16.00
Kształcenie słuchu z harmonią i
zasadami muzyki
201
19.06.2013
10:00 – 18:00
KOMISJA
prof. zw. dr hab. Przemysław Pałka - przewodniczący
prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski
prof. zw. dr hab. Leszek Bajon
prof. dr hab. Marek Gandecki
dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz prof. AM
ad. dr hab. Tomasz Dzięcioł
ad. dr Maciej Grosz
as. dr Paweł Łuczak
as. mgr Marianna Majchrzak
as. mgr Laura Stieler
st. wykł. mgr Marcin Bednarek
wykł. mgr Przemysław Czekała
akomp.: mgr Agnieszka Wicenciak, mgr Czesław Łynsza, mgr Maciej
Bolewski
prof. zw. dr hab. Przemysław Pałka - przewodniczący
prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski
prof. dr hab. Marek Gandecki
dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz prof. AM
ad. dr hab. Tomasz Dzięcioł
doc. dr Teresa Śnitko
ks. dr Mariusz Białkowski
ad. dr Maciej Grosz
as. dr Paweł Łuczak
as. mgr Marianna Majchrzak
as. mgr Laura Stieler
st. wykł. Marcin Bednarek
wykł. mgr Przemysław Czekała
wykł. mgr Leszek Górka
akomp.: mgr Zbigniew Waszak, mgr Kinga Kotlarek, mgr Marcin
Gałęski
prof. zw. dr hab. Leszek Bajon - przewodniczący
ad. dr Anna Kędzierska
specjalność:
Edukacja muzyczna
Dyrygentura chóralna
Muzyka kościelna)
Fortepian
(specjalność:
Edukacja muzyczna
Dyrygentura chóralna
Muzyka kościelna)
Instrumenty smyczkowe,
perkusyjne, gitara, akordeon,
instrumenty dęte drewniane i
blaszane
Organy
as. mgr Agnieszka Chwastek
as. mgr Andrzej Bielerzewski
154
19.06.2013
9:00 – 17:00
prof. dr hab. Dorota Frąckowiak-Kapała - przewodnicząca
ad. dr hab. Barbara Dmochowska
st. wykł. mgr Krzysztof Kranz
wykł. mgr Gabriela Bukowy
363
19.06.2013
13:00 – 15:00
specjaliści poszczególnych instrumentów
184
19.06.2013
12:00 – 15:00
prof. dr hab. Elżbieta Karolak - przewodnicząca
prof. dr hab. Sławomir Kamiński
dr Waldemar Gawiejnowicz
dr Jarosław Tarnawski