ZA PASZPORT ZAPŁACISZ KARTĄ Za wyrobienie paszportu

Transkrypt

ZA PASZPORT ZAPŁACISZ KARTĄ Za wyrobienie paszportu
ZA PASZPORT ZAPŁACISZ KARTĄ
Dane teleadresowe
Za wyrobienie paszportu, zezwolenie na pracę czy polski dokument
tożsamości dla cudzoziemca można będzie zapłacić kartą płatniczą
bezpośrednio
na
stanowisku
obsługi
klienta.
Opłaty
kartą
Wydziału
Spraw
dokonywane będą bez dodatkowych prowizji.
Od
poniedziałku
13
października
w
siedzibach
Obywatelskich i Cudzoziemców w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie można
dokonywać opłat kartami płatniczymi bezpośrednio na stanowiskach obsługi
klienta. Za pomocą kart można płacić za wyrobienie paszportu, wydanie
zezwolenia na pracę, udostępnienie danych osobowych, wydanie lub
wymianę: karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego
dokumentu podróży dla cudzoziemca.
Płatności kartą klienci urzędu będą mogli dokonywać bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
Jednocześnie wciąż można dokonywać opłat gotówką - w kasie znajdującej
się w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Krakowie –
bez prowizji.
JAN BRODOWSKI
RZECZNIK PRASOWY
WOJEWODY
MAŁOPOLSKIEGO
Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie
ul. Basztowa 22
32-156 Kraków
tel.: +48 12 39 21 116
tel. kom.: +48 601 48 32 77
e-mail:
[email protected]
www.malopolska.uw.gov.pl