po chirurgii, mo, położnictwie, ginekologii()

Komentarze

Transkrypt

po chirurgii, mo, położnictwie, ginekologii()
HARMONOGRAM SZKOLENIA SZPITALNEGO I SPECJALISTYCZNEGO
lek.
chirurgia ogólna, medycyna ogólna, położnictwo, ginekologia I i II
OD
DO
Przedmiot
CH. WEWNĘTRZNE
Szkolenie szpitalne i
specjalistyczne
Miejsce szkolenia
tyg.
16
PEDIATRIA
Szkolenie szpitalne i
specjalistyczne
POŁOŻNICTWO i
GINEKOLOGIA
Szkolenie szpitalne i
specjalistyczne
16
4
DERMATOLOGIA
Szkolenie w poradniach
specjalistycznych
4
LARYNGOLOGIA
Szkolenie szpitalne i
specjalistyczne
4
NEUROLOGIA
Szkolenie szpitalne i
specjalistyczne
4
OKULISTYKA
Szkolenie szpitalne i
specjalistyczne
4
CHOROBY ZAKAŹNE
Szkolenie szpitalne i
specjalistyczne
4
PSYCHIATRIA
Szkolenie szpitalne i
specjalistyczne
4
FIZYKOTERAPIA
1
Szkolenie specjalistyczne
FAKULTATYWNE
Staż w Gabinecie Lekarza
Rodzinnego
4
68